Webinar over informatieplicht energiebesparing


Is het energieverbruik van een bedrijf of organisatie meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ gasequivalenten? Dan geldt er een Informatieplicht waar het bedrijf en/of organisatie per 1 juli 2019 aan voldaan moet hebben. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat licht de informatieplicht toe in het informatieve webinar ‘Informatieplicht vereist actieve houding bedrijven en instellingen bij energiebesparing’.

Bekijk het webinar hieronder terug.

Informatieplicht in het kort

Energie besparen is een wettelijke verplichting. Belangrijk om te weten, is dat volgend jaar de Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit) verandert. Er komt een informatieplicht om aan te geven welke energiebesparende maatregelen een bedrijf heeft genomen om aan de verplichting te voldoen. Bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen, melden voor 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag welke maatregelen ze hebben getroffen. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.

De kosten van energiebesparende maatregelen die onder de informatieplicht vallen, zijn binnen vijf jaar terug te verdienen. Dit komt doordat een lager energieverbruik leidt tot lagere energiekosten. Energie besparen biedt bedrijven ook mogelijkheden om waarde te creëren op ecologisch gebied. Het is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De presentatie is hieronder te bekijken.