Onderzoek naar Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)


In december vindt de UN Climate Change conferentie plaats in Katowice, Polen. Het moment om de balans op te maken: wat is het resultaat tot dusver? En welke stappen zijn nodig om wereldwijd klimaatverandering tegen te blijven gaan? Met de terugtrekking van de Verenigde staten uit het Klimaatakkoord van Parijs en Europese landen die te kort schieten, moet nieuw klimaatbeleid worden opgesteld.

Op nationaal niveau werken landen aan de klimaatafspraken. In Nederland is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) in het leven geroepen om de nationale voetafdruk te verlagen. Onderzoeksinstituut JLL deed onderzoek naar de toekomstige EPC-regelingen en de juridische en fiscale implicaties daarvan. Claudia Reiner, voorzitter van het Platform Duurzame Huisvesting, werkte mee aan het onderzoek van JLL.

Bekijk en download het onderzoeksrapport hieronder.