An inconvenient truth: de illusie van duurzaamheid ontkracht


Tot op heden ontbreekt het aan inzicht in de kosten voor de gebruikers van commercieel vastgoed voor de klimaatinstallaties in gebouwen. Nu is er een onderzoek gedaan naar de onderhoudskosten van klimaatinstallaties in relatie tot de energielabels van commercieel vastgoed in Nederland. Hoe verhouden deze zich tot elkaar?

Bij een standaard huurovereenkomst zijn het de gebruikers (huurders) die de periodieke onderhoudskosten betalen. Het onderzoek probeert een ‘evidence based’ beeld te presenteren van deze onderhoudskosten.

Lees hieronder het hele onderzoek van Marjoleyn van der Meer en Wim van der Post.