FMN gaat verder waar energielabels stoppen


De komende decennia staan in het teken van klimaatneutraliteit, circulariteit en inclusiviteit. De impact van die ontwikkelingen op hoe wij werken, zaken doen, leren, wonen en leven zal groot zijn. De gebouwde omgeving heeft een aanzienlijk aandeel in het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. Daarmee komen ook facility managers nadrukkelijk in beeld. Zij hebben veel invloed op de energieprestatie van gebouwen en op het gedrag van mensen die deze gebouwen gebruiken. Om die reden draagt FMN actief bij aan de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen.

Dit bericht verscheen eerder op FMN.

FMN heeft een speciale klimaatpagina gelanceerd: www.fmn.nl/klimaatopgave. Hier is relevante achtergrondinformatie te vinden, zoals handvatten om te verduurzamen en voorbeelden van duurzame gebouwen. FMN ondersteunt gebruikers en eigenaar/gebruikers van gebouwen en informeert de markt. Daarnaast zijn we kaderscheppend bezig en beïnvloeden we de normen en doelstellingen. FMN gaat hierbij verder waar energielabels stoppen. Kortom, een serieuze bijdrage aan het realiseren van de urgente klimaatdoelen van Parijs.

Meerjaren-onderhoudsplan

Gebouwen creëren voortdurend een vraag naar grondstoffen: materialen, energie, water, producten en services. In de aanpak van bestaande gebouwen wordt vaak ingezet op verduurzaming in combinatie met een grootschalige renovatie. FMN ziet juist ook kansen in beheer, onderhoud en forse beheersing op gebruik om het energieverbruik terug te dringen en zo de klimaatdoelstellingen te halen. Slimme meters en inzicht in alle gebouwgegevens zijn essentieel. Ook zullen de klimaatdoelstellingen van Parijs verwerkt moeten worden in een duurzaam meerjaren-onderhoudsplan, zodat we niet pas in 2049 gaan renoveren naar CO2-neutraal.

Samenwerking in de keten

Bovendien wil FMN aandacht geven aan het vliegwiel dat gecreëerd kan worden door samenwerking in de keten. Marktpartijen in het onderhoud, beheer en exploitatie van gebouwen zijn belangrijke partners bij het verduurzamingsvraagstuk van onze gebouwen. FMN verbindt deze partijen om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te bereiken.

Bron: FMN