Innovatieve Softs Points zuiveren de lucht en wekken energie op


De multifunctionele Soft Points installatie fungeert als billboard, wekt onder andere energie op en kan een duurzame boodschap overbrengen. En als de opdrachtgever het wenst, zuiveren ze de lucht of vormen ze de ondergrond voor een sportveld.

Dit bericht verscheen eerder op de Techniek achter Nederland.

Verkerk Groep is een van de alliantiepartners die de ontwikkelaar en exploitant van deze Softs Points, het bedrijf Softs World uit Sliedrecht, helpt. Verkerk Elektrotechniek ontwierp en realiseert de elektrotechnische installatie en de besturing van dit intelligente systeem.

Boodschap overbrengen

Met de Softs Points kan de huurder boodschappen overdragen, maar ook laten zien dat hij de aarde duurzamer wil maken. Daarom zet Softs World het systeem ook als multifunctionele energiecentrale in de markt; een systeem dat een bedrijf, gemeente, of organisatie helpt om op een energieneutrale of energiepositieve manier klimaatbestendige boodschappen over te brengen.

Op abonnementsbasis kunnen het bedrijfsleven en gemeenten die willen verduurzamen de Softs Points huren. Het financiële rendement dat Softs haalt uit de Softs Points, investeert het bedrijf in vaste zonnepanelen waarvan ze de financiële opbrengst weer aanwendt voor de verduurzaming van maatschappelijke organisaties. Op deze manier levert Softs een grote bijdrage aan de verduurzaming en helpt ze organisaties om invulling te geven aan hun noodzakelijke MVO-beleid.

Driehoekige lamellen

‘De standaarduitvoering van een Softs Point bestaat uit een billboard dat is opgebouwd uit driehoekige lamellen. ‘Elke zijde van de lamel heeft een functie’, vertelt Evert Schippers van Verkerk Elektrotechniek.

‘Een zijde is bedekt met zonnecellen. Een andere zijde bestaat meestal uit led-verlichting en de derde zijde is bijvoorbeeld een fijnstoffilter. Zodra je alle zijden met de zonnecellen naar voren toe draait, wekt de installatie zonne-energie op. Draai je alle zijden met led naar voren, dan vormen alle zijden tezamen een billboard.

Lucht zuiveren en regenwater opvangen

Er is dus ook een Softs Point verkrijgbaar met luchtzuiverende planten. Zo kun je dus ook, zodra je de zijde met de planten naar voren draait, de buitenlucht zuiveren. Daarnaast is er een versie verkrijgbaar die regenwater opvangt om te kunnen hergebruiken.

Tevens toont Softs ook een uitvoering waarbij de lamellen tezamen de ondergrond vormen voor een sportveld. Wordt het sportveld niet gebruikt, dan draai je de zijden met de zonnecellen naar boven en wekt de vloer energie op. Maar als je ’s avonds wilt sporten, dan gebruik je de zijden waarop de sportvloer is aangebracht.

Programmeren van de besturing

‘Als alliantiepartner zijn wij verantwoordelijk voor de engineering van de elektrotechnische installatie en de besturing’, vertelt Schippers. ‘Nu de eerste systemen zijn geplaatst, is de elektrotechnische installatie van de standaardversie uitgeëngineerd. We hebben hem stekerbaar gemaakt, zodat op locatie andere partijen het installatiewerk kunnen doen.’

De programmering wordt uitgevoerd in een werkplaats van Verkerk Elektrotechniek, zodat een volledig geprogrammeerde besturingskast bij het Softs Point wordt meegeleverd. Schippers: ‘Op dit moment is er echter ook vraag naar specifieke, op maat gemaakte uitvoeringen, zoals laatst rondom een tankpark in Eindhoven. In dat geval moeten wij toch ter plaatse aanwezig zijn om de installatie te koppelen en te integreren in de gebouwinstallatie.’

Volledig ontzorgen met Softs Points

Softs mikt met zijn multifunctionele energiecentrale op zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties als gemeenten. Volgens Schippers zijn het tot nu toe vooral gemeenten die afnemer zijn. Wie het systeem afneemt, wordt volledig ontzorgd. Softs blijft eigenaar en verzorgt het onderhoud.

Door de energieopwekking verdient de installatie zich in korte tijd terug. De energieopbrengst wordt eerlijk verdeeld. Softs meldt dat een gemiddelde school, sportvereniging of zorginstelling binnen 5 jaar economisch energieneutraal kan worden via deze vorm van ‘energiesponsoring’.

Op afstand bedienen

‘Wij kunnen via internet op afstand alle besturingen van de installaties bedienen en tot op zekere hoogte ook aanpassen. Ook de gebruiker kan, op afstand, de cilinders bedienen, zodat hij zelf bepaalt welke zijde hij op een bepaald moment aan de voorzijde wil hebben. We kunnen ze ook programmeren of bijvoorbeeld op een daglichtsensor laten reageren’, zegt Schippers.

‘Uiteindelijk is het doel om deze Softs Points onderdeel te maken van een smart grid. Zo gaat de installatie uiteindelijk samenwerken met andere vormen van energieopwekking en -gebruik in een wijk of regio. En de data gebruiken we weer om slimmere en meer efficiënte regelingen te creëren.’

Bron: De Techniek achter Nederland – bekijk hier ook meer foto’s van de Soft Points

Beeld Softs bij Voetbalveld: Soft Worlds / De Techniek achter Nederland