Blog Ronald Remijn: ‘In 2019 iedereen erop vooruit, ook het klimaat?’


De troonrede wordt traditioneel elke derde dinsdag van september, Prinsjesdag, door onze koning uitgesproken. Aansluitend biedt de minister van Financiën formeel de Rijksbegroting aan de Tweede kamer aan. In de begroting staat hoeveel geld de regering het komend jaar voor welke plannen beschikbaar stelt. Iedereen wil natuurlijk weten of hij of zij er op vooruit gaat. Dit jaar was er goed nieuws: bijna iedereen gaat er volgend jaar op vooruit. Maar hoe zit dat met ons klimaat?

Deze blog van Ronald Remijn, Lid FMN-expertgroep Circulaire en Inclusieve Economie en districtmanager Veolia, verscheen eerder op FMN.

Het kabinet zet in op een toekomstig aardgasvrij Nederland. Er moeten jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij worden gemaakt. Er is geld beschikbaar om bij te dragen aan pilots waarmee een hele wijk aardsgasvrij wordt gemaakt. Dit geldt ook voor het aardgasvrij maken van (school)gebouwen. De wettelijke verplichte aardgasaansluiting voor nieuwbouw is al per 1 juli dit jaar komen te vervallen.

Alternatieve warmteopties

Aardgas wordt in 2019 fiscaal met drie cent per kubieke meter duurder gemaakt en elektriciteit met 0,72 cent per kWh goedkoper. Doel hiervan is alternatieve warmteopties zoals elektrische waterpompen of duurzame aardwarmte te stimuleren. Om de energietransitie blijvend te stimuleren, stelt de regering in het najaar de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opnieuw open. Er is zes miljard euro beschikbaar voor energieproductie uit bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

Vermindering CO2-uitstoot

Tot en met 2030 is er jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de vermindering van CO2-uitstoot. Vanaf 2030 is er een verbod op elektriciteitsproductie in Nederland met kolen. De twee oudste kolencentrales in Nederland moeten uiterlijk in 2024 overstappen op een andere brandstof of sluiten. Voor de overige, nieuwere kolencentrales is dit uiterlijk 2030.

Minder afval produceren

Veel verpakkingen worden weggegooid en verbrand. Bij deze verbranding komen schadelijke stoffen vrij en bovendien gebruiken fabrikanten weer nieuwe grondstoffen voor het maken van nieuwe verpakkingen. Dit is de ouderwetse lineaire economie. Nederland zet in op een circulaire economie. In 2030 mogen fabrikanten nog maar de helft van hun huidige aantal grondstoffen gebruiken en in 2050 moeten alle materialen honderd procent worden hergebruikt. De inzameling en verwerking van afval zal duurder worden.

Er ontbreekt nog iets

Zoals de plannen nu zijn gepresenteerd, is er zeker aandacht voor ons klimaat en lijkt het er op dat we er allemaal op vooruit gaan. Maar toch ontbreekt er nog iets. In juli 2018 is op hoofdlijnen het Klimaatakkoord gepresenteerd. Dit is de gezamenlijke uitwerking van de doelstelling om 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te realiseren. Deze hoofdlijnen worden nu doorgerekend en uitgewerkt. In 2019 start de uitvoering. De grote vraag is natuurlijk wie de rekening betaalt van het Klimaatakkoord? Minister Wiebes staat voor de keus haalbaarheid versus betaalbaarheid. We gaan dus allemaal de financiële effecten in meer of mindere mate van het Klimaatakkoord voelen. Mijn advies aan Wiebes is: laat het Klimaatakkoord het meeste erop vooruit gaan.

Bron: FMN