Webinar informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer


Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht inrichtingen (bedrijven en instellingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.

Dit bericht verscheen eerder op OnlineSeminar.nl/rvo.

Wat betekent de informatieplicht?

Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht energiebesparing vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De ErkendeMaatregelenlijsten energiebesparing (EML) zijn het uitgangspunt. Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende erkende maatregelen. Door het treffen van alle erkende maatregelen, die van toepassing zijn op uw bedrijfstak voldoet u in ieder geval aan de energiebesparingsplicht.

Doel webinar

Tijdens het webinar Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer op dinsdag 11 december hoort u wat de informatieplicht inhoudt, voor wie die geldt, hoe de systematiek van de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing werkt en welke acties u moet ondernemen om aan de informatieplicht te kunnen voldoen. Stel tijdens het webinar bovendien live uw vragen aan onze adviseurs.

Voor wie geldt de informatieplicht? Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de Wetcheckerenergiebesparing controleert u snel welke energiebesparingsverplichtingen voor u gelden, en of uw bedrijf of instelling aan de informatieplicht moet voldoen.

Programma webinar

19.00 uur – Presentatie Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer door Stef Strik van het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK)
– Presentatie werking systematiek Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing door Patrick Dijk van Kenniscentrum InfoMil, onderdeel van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL)
Vanaf 19.30 uur – Veel gestelde vragen

Chatten

Gedurende het gehele webinar kunt u chatten met adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Kenniscentrum InfoMil. Veel gestelde vragen zullen we bovendien live beantwoorden.

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar op dinsdag 11 december kan op deze pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met RVO.nl op.

Bron: OnlineSeminar.nl/rvo.