Krijg inzicht in toepassingsmogelijkheden ISO 55000 voor strategisch gebouwbeheer


De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie, geeft een instrument in handen om ‘assets’, waaronder gebouwen, gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de behoeften van de stakeholders.

Dit bericht verscheen eerder op NVDO.nl.

De NVDO-cursus ‘ISO 55000 Strategisch Gebouwbeheer’ geeft deelnemers waardevol inzicht in de wereldwijde normering. U maakt kennis met de inhoud en heeft aan het eind van de dag een helder en compleet inzicht in de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Hierbij wordt dieper ingegaan op de toepassing van ISO 55000 bij strategisch gebouwbeheer. Let op: de training gaat specifiek in op de ISO 55000 serie en behandelt slechts in hoofdlijnen het vakgebied van Asset Management, met als doel de norm te verduidelijken.

ISO 55000 is een internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor Asset Management specificeert. De norm specificeert welke elementen in een Asset Managementsysteem zouden moeten voorkomen en hoe deze met elkaar verbonden zijn. De invulling daarvan is aan de organisatie zelf.

De norm bestaat uit drie delen:
– ISO 55000 Asset Management: Overview, Principles en Terminology
– ISO 55001 Asset Management: Management systems, Requirements
– ISO 55002 Asset management: Management systems, Guidelines for the application of ISO 55001

Onderwerpen

– Wat is ISO 55000 en hoe draagt het bij aan goed Asset Management als het gaat om Gebouwbeheer op strategisch
niveau
– De relatie tussen ISO 55000 en andere management systemen
– Basisvereisten van een Asset Management Systeem
– Toepassen van de norm voor strategisch gebouwbeheer en vastgoedsturing
– Asset Management in combinatie met Verantwoord Ondernemen
– Aansluiting ISO 55000 op bestaande ontwikkelingen binnen de vastgoedsector als NTA 8026, NEN2767 en BIM

Bij deelname aan deze eendaagse ISO 55000 cursus is uiteraard de norm deel I inbegrepen!

Doel

Deelnemers hebben na deze eendaagse training inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000 en kennen de integrale eenduidige aanpak die de norm voorschrijft. Ze kunnen deze kennis inzetten voor vastgoedsturing en strategisch gebouwbeheer in hun eigen organisatie.

Deze cursus is bestemd voor gebouweigenaren, -beheerders, toeleveranciers, onderhoudsprofessionals.

Programma

Theorie – 09.00-17.00
27 november 2018
Verenigingsgebouw te Houten

Cursuskosten:

€580 voor NVDO-leden, €680 voor niet-leden

De cursuskosten omvatten lunches, koffie en thee, alle documentatie en presentaties + ISO 55000 deel I.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus kan via de website van NVDO.

Bron: NVDO

Beeld : Doelbeelden / HDZFotografie