NVDO-cursus Meerjarenonderhoudsplanning


De NVDO organiseert op 6 en 7 december een cursus Meerjarenonderhoudsplanning. Deze vindt plaats in het NVDO-Verenigingsgebouw te Houten. De cursus is bestemd voor beheerders en onderhouders van grote gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, hoofden facility management. Deze cursus is ook geschikt voor medewerkers van toeleveranciers. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om deze cursus incompany te laten plaatsvinden.

Dit bericht verscheen eerder op NVDO.nl.

Bij een meerjarenonderhoudsplanning gaat het erom dat de wensen van een organisatie vertaald worden naar de mogelijkheden van het gebouw waarin die organisatie gehuisvest is. Een goede meerjarenonderhoudsplanning maakt gebruik van de resultaten die verkregen zijn uit onderhouds-inspecties (bijvoorbeeld volgens NEN 2767). Elke onderhoudsplanning heeft twee belangrijke functies: het is een goed stuk gereedschap bij onderhoudsbeheersing en het is een goed communicatiemiddel bij het zichtbaar maken van de resultaten van onderhoudswerkzaamheden.

Doel

De cursist is na afloop van de cursus meerjarenonderhoudsplanning in staat: een Programma van Eisen voor Instandhouding op te stellen, bezien vanuit dwingend recht, regelend recht en beleid. Hij kan een meerjarenonderhoudsplanning van (bouwkundig) onderhoud maken en weet om te gaan met onderhoudskengetallen en projectanalyses om de eigen meerjarenonderhoudsplanning mee te kunnen vergelijken.

Onderwerpen

 • Onderhoudsplanning als onderdeel van de bedrijfsbeheersing (control): meetbare doelstellingen en meetbare output en het verzamelen van gegevens via gerichte inspecties (b.v. NEN 2767)
 • Welke eisen worden er per discipline aan een conditiemeting – meerjarenplan gesteld?
 • Directe toepassingen van inspecties NEN 2767. Hoe doe je dat?
  • Het in beeld brengen van de bestaande conditie van de gebouwenvoorraad
  • Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning (budgettering)
  • Het meten en controleren van onderhoudscondities
  • Het ondersteunen van vastgoedbeheer en –beleid en communicatie
 • Indirecte toepassingen NEN 2767. Hoe doe je dat?
  • Het opstellen van een activiteitenplan op basis van het meerjarenonderhoudsplan
  • Het uitwerken ervan naar een jaarplan
  • Het in beeld brengen van te verwachten kosten
  • Het uitvoeren van projectvoorbereiding en invullen van bestekken
  • Het opstellen van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten
  • Het overdragen van verantwoordelijk heden bij aanvang of beëindiging van (resultaatgerichte) onderhoudscontracten
 • Afgeleide besturingsproducten van meerjaren beheerplannen:
  • Objectoverzichten, Basis Programma van Eisen per object.
  • Inspectierapportages (ruimtelijk, esthetisch, functioneel, technisch en wettelijk)
  • Meerjarenplanningen (naar tijd en geld) en financiële meerjaren planningen, vastgoeddossiers, productkaarten
 • Rapporteren van bevindingen in een meerjarenonderhoudsplan

Bestemd voor

De cursus Meerjaren Onderhoudsplanning is bestemd voor beheerders en onderhouders van grote gebouwencomplexen, hoofden technische dienst, hoofden facility management. Deze cursus is ook geschikt voor medewerkers van toeleveranciers.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus kan via de website van NVDO.

Bron: NVDO

Beeld : Freepik / jannoon028