Nieuwe overheidsgebouwen in 2019 BENG-proof


Vanaf 1 januari 2020 moeten alle aanvragen omgevingsvergunning voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen – BENG. Bij aanvragen omgevingsvergunning voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat al vanaf 1 januari 2019.

Dit bericht verscheen eerder op RVO.nl.

Voorbeeldfunctie

De Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen eerder BENG-proof zijn. BENG vervangt de huidige EPC-eis. Zo’n overheidsgebouw is bijvoorbeeld eigendom van het rijk, een provincie, of een gemeente. Het gebouw wordt door één van deze overheden zelf gebruikt, of gebruikt door een zelfstandig bestuursorgaan (zoals het CBR of het CBS) of een adviesraad.

Typen overheidsgebouwen

De BENG-eisen gelden in 2019 voor de volgende drie typen overheidsgebouwen:

  • Kantoorgebouwen > 100 m²
  • Cellengebouwen
  • Bijeenkomstgebouwen

BENG-eisen

Nederland legt de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen vast aan de hand van drie BENG-eisen:

  1. De maximale energiebehoefte: de energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen in kWh per m²/jaar.
  2. Het primair energiegebruik: de maximale hoeveelheid fossiele brandstof die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen in kWh per m²/jaar uit niet-hernieuwbare bronnen.
  3. Het aandeel hernieuwbare energie: het percentage duurzame energie (via waterpompen, biomassa en zonnepanelen) van het totale energiegebruik. Dit laatste bepaalt u door deze duurzame energie en het gebruik van olie en gas bij elkaar op te tellen.

Nieuwe rekenmethode

In 2019 zijn de BENG-eisen voor deze drie typen overheidsgebouwen gebaseerd op de NEN7120 + C2: 2012/A1: 2017. Voor de berekening komt de software BENG Overheid 2019 beschikbaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt de NTA 8800 gebruikt om de BENG-eisen voor alle gebouwen, dus ook de overheidsgebouwen, te berekenen.

Meer weten

Bron: RVO