Column Carl Damen, Primera: ‘Ondernemers helpen met verduurzamen winkelruimte’


Carl Damen, Hoofd Acquisitie en Projecten bij Primera, schrijft in onderstaande column voor Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) over duurzame ontwikkelingen en de adviezen die met voor het MKB-winkelbedrijf van toepassing zijn. Welke maatregelen moeten genomen worden om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen, en welke maatregelen kun je zelf al nemen?

Onderstaande column verscheen eerder op NRW.

Omdat dit de eerste column is wil ik jullie eerst de korte historie mee laten lezen. Zo langzamerhand wordt duurzaamheid steeds breder gedragen. Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat er echt iets moet gaan gebeuren om de klimaatdoelstellingen uit Parijs te behalen. Kort samengevat komt het erop neer dat we in 2030 50% minder CO2 uit mogen stoten als nu en in 2050 zal dit volledig CO2 neutraal moeten zijn.

De kranten en andere nieuwsberichten staan vol met artikelen over hoe we dit kunnen gaan behalen. Veel verhalen zijn vaak nog wat vaag en als je het leest weet je niet concreet wat je nu zelf kan doen om je steentje bij te dragen. Uiteindelijk komt het erop neer dat we in 2050 nog maar 30% van de energie (stroom) die we met elkaar verbruiken uit het netwerk kunnen en mogen halen. Dit komt omdat de bevolking toe zal nemen, de energie behoefte toe blijft nemen en de fossiele energiebronnen op raken. De andere 70% moet dus achter de meter zelf opgewekt worden. Bijvoorbeeld door zonne-energie, warmte- en koudeopslag systemen, warmtepompen of andere bronnen.

Ontwikkelingen en adviezen

Vanaf deze Primazine uitgave zal ik jullie als ondernemers meenemen in de ontwikkelingen en de adviezen die met name voor het MKB winkelbedrijf van toepassing zijn. Welke maatregelen je zelf kan nemen en welke maatregelen genomen moeten worden, omdat de overheid deze nu eenmaal verplicht heeft gesteld.

Namens Primera zit ik al jaren in het VGO (www.vastgoedoverleg.com). Dit Retailplatform waar circa 35 vastgoedmanagers van circa 50 winkelformules lid van zijn, levert Primera veel kennis en informatie op over de retailmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Vanuit het VGO heb ik zitting in het platform Duurzaam winkelvastgoed van NRW. In dit platform is begin 2016 het eerste congres georganiseerd om het Nederlandse winkelvastgoed te verduurzamen. In november 2017 is het tweede congres gehouden en nu op 29 november 2018 vond het derde congres plaats. In de drie jaar dat het platform hiermee bezig is, zien we één en ander steeds concreter worden en wordt ook wet en regelgeving steeds meer duidelijk. Samen met Inretail wordt er gewerkt aan een route-kaart om de MKB ondernemers, waar ook jullie als ondernemers onder vallen, op een goede en heldere manier te kunnen informeren. Op deze manier hopen wij ons steentje bij te dragen aan de noodzakelijke energie transitie.

Door het bedrijf Ecomatters in Utrecht is, in opdracht van Redevco, Inretail en de gemeente Utrecht, onder Utrechtse retailers een eerste onderzoek gedaan om te kijken hoe ver deze retailers zijn en welke stappen zij nog kunnen of moeten nemen. Door dit op tijd goed in kaart te brengen kan je als ondernemer op tijd informatie inwinnen, keuzes maken, en de benodigde financiële middelen reserveren. Aan dit onderzoek hebben twee Primera winkels meegedaan. Primera Groeneweg en Primera Kanaleneiland. De uitkomsten van dit onderzoek worden o.a. op 29-11 op het congres bekend gemaakt. Goed om te vernemen dat deze twee winkels het al bijzonder goed doen in de vergelijking en de best presterende zijn uit het onderzoek. In de volgende Primazine zal ik jullie verder informeren en beknopt de uitkomsten delen. Zo gaan de weg zal ik jullie dan ook steeds verder meenemen in deze ontwikkeling.

Zo zijn er veel zaken die vragen oproepen en ook jullie kunnen het niet alleen, omdat veel van jullie de winkelruimte huren van een vastgoedeigenaar, die ook zijn steentje zal moeten gaan bijdragen. In de komende columns zal dit langzaam steeds concreter worden. Waar lopen retailers tegenaan? Hoe kunnen we als MKB deze zaken op een goede manier oppakken?


Carl Damen, Hoofd Acquisitie en Projecten bij Primera

Bron: NRW

Beeld carl-damen-300x300: Primera / NRW