Verduurzaming op één in Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019


Verduurzaming heeft de hoogste prioriteit in de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2019 van gemeenten, scholen en andere (maatschappelijke) organisaties. Naast de verduurzaming willen partijen samen optrekken rond passende voorzieningen, slimme gebouwen en de verdere professionalisering van het vastgoedmanagement.

Dit bericht verscheen eerder op Bouwstenen voor Sociaal.

Maatschappelijk rendement

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed betreft de agenda van het werkveld en wordt elk jaar geactualiseerd. Het bevat punten waarop partijen kennis en ervaring uitwisselen en samen ontwikkelen rond zaken die specifiek zijn voor de (semi-)publieke sector. Daarbij wordt niet alleen gestuurd op financieel maar ook op maatschappelijk rendement.

Ontwikkelwerk

Bij elk agendapunt worden specifieke acties benoemd. Zo wordt in het kader van de verduurzaming samen gewerkt aan routes voor de realisatie van de klimaatafspraken en wordt een estafette voor praktijkervaring met energiemaatregelen georganiseerd. Ook wordt voor het vijfde jaar achtereen gewerkt aan de verbetering van het informatiemanagement rond vastgoed- en facility management.

Eigentijdser

Ingrid de Moel, directeur Bouwstenen: “We zien dat er ook meer behoefte is om te komen tot voorzieningen die beter passen bij de vraagstukken van deze tijd. Hierbij staat multifunctionalisering centraal. We willen bijvoorbeeld graag scholen waar kinderen lekker kunnen bewegen en eventueel ook zorg kan worden verleend. Om daar goed bij aan te kunnen sluiten moeten we echt wat doen aan de sectorale wetten, regels en routines.”

Over Bouwstenen

Binnen Bouwstenen wisselen ruim 126 gemeenten, scholen en andere maatschappelijke organisaties kennis en ervaring uit en ontwikkelen ze tools specifiek voor de (semi) publieke sector. Het ontwikkelwerk wordt breed gedeeld via de website van Bouwstenen. De brancheorganisaties van deze organisaties, waaronder de VNG, PO-raad en VO-raad, steunen dit platform.

Meer informatie

Bron: Bouwstenen voor Sociaal