Rijk stelt grond beschikbaar voor opwekking duurzame energie


Het Rijk stelt grond beschikbaar aan marktpartijen voor de opwekking van duurzame energie. In de pilot ‘Hernieuwbare energie op rijksgronden’ wordt nu ervaring opgedaan hoe Rijksgronden openbaar kunnen worden aanbesteed voor de opwekking van duurzame energie.

Dit bericht verscheen eerder op RVO.

Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voeren het pilotprogramma samen uit. Het Rijk wil samen met andere betrokken partijen leren hoe het rijksgronden kan inzetten voor de energietransitie, zoals gevraagd door de Tweede Kamer. Dit past in het beleid van de overheid om grond te gebruiken voor maatschappelijke doelen.

Energietransitie

De ervaringen uit het pilotprogramma moeten een aanpak opleveren om energieprojecten op rijksgronden op een effectieve, zorgvuldige en vlotte manier te realiseren. Kwaliteit van de omgeving en maatschappelijk draagvlak zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Netbedrijven en de regionale en lokale overheden worden nauw bij de pilot betrokken.

Eerste pilot projecten

De eerste drie pilotprojecten zijn al gestart. Bij ‘zonneroute’ rijksweg A37 zijn al informatieavonden gehouden voor omwonenden. Bij de A58/A16 wordt verkend welke locaties meest geschikt zijn en hoe deze te benutten. Met Havenbedrijf Rotterdam worden in de Slufter zonnepanelen gecombineerd met de oorspronkelijke functie als baggerdepot.

Randvoorwaarde

Een randvoorwaarde voor het opwekken van duurzame energie op rijksgronden is dat dit in combinatie kan met de specifieke functie van de locatie. Zo mogen zonnepanelen de verkeersdoorstroming niet in gevaar brengen. Ook een baggerdepot moet in de toekomst zijn functie blijven behouden.

Rol RVO.nl

RVO.nl adviseert over in de pilot over duurzame energietechnieken, financiering en innovatie. Ook werken we mee aan de procesbegeleiding bij integrale gebiedsontwikkeling en (financiële) participatie van de omgeving. En voeren we subsidieregelingen uit waar marktpartijen gebruik van kunnen maken.

Meer weten?

EZK Pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksareaal

Bron: RVO