Themabijeenkomst – Business case van Bodemenergie


Op 11 april 2019 organiseert branchevereniging BodemenergieNL een themabijeenkomst over kosten en de financiering van koude/warmteopslagsystemen. Waarbij zowel de open als gesloten systemen voor kantoren en woningen uitgebreid worden toegelicht. Er wordt ingegaan op de Kosten, financiering, (meer) waarde duurzaam vastgoed, terugverdientijd, milieu, omgeving en comfort en besparing CO2.

Dit bericht verscheen eerder op BodemenergieNL.nl

Nederland beleeft de grootste energietransitie sinds in de zestiger jaren werd overgegaan van stadsgas en kolen naar aardgas. Er komen tal van alternatieve technieken voor de verwarming van onze gebouwde omgeving. Deze hebben voor- en nadelen en zijn sterk in ontwikkeling. Maar één van de factoren die een goede en objectieve keuze in de weg staat, is de balans tussen kosten en opbrengsten van dergelijke systemen.

Doelgroepen en programma

Ontwikkelaars, gebouwbeheerders, exploitanten, eigenaren vastgoed, verenigingen van eigenaren, installateurs, adviseurs, leveranciers van installaties en natuurlijk overheidsinstanties.

Het programma bestaat uit vijf delen:

  • Beleid
  • Kostencomponenten van Bodemenergie
  • Waardebepaling voor financieringen van energiesystemen zoals bodemenergie
  • Subsidieregelingen voor bodemenergiesystemen, wanneer is bodemenergie rendabel?
  • Praktijkvoorbeelden

Het volledige programma en aanmelden kan via de website van BodemenergieNL.

BodemenergieNL is de branchevereniging voor bedrijven en instanties die bodemenergiesystemen (zowel open als gesloten systemen) realiseren en exploiteren. Twee maal per jaar wordt een themabijeenkomst georganiseerd waarvoor zowel de leden als ook externe partijen worden uitgenodigd om een op dat moment actueel onderwerp nader onder de loep te nemen. Hierbij worden experts of ervaringsdeskundigen uitgenodigd om op basis van het gekozen thema een inleiding te verzorgen. Het doel is om kennis van toepassing, gebruik en beheer voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Bron: BodemenergieNL