Kennisdag Sport en Duurzaamheid


Vereniging Sport en Gemeenten organiseert met medewerking van Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Bouwstenen voor sociaal de Kennisdag Sport en Duurzaamheid. Er starten veel initiatieven om de sport en sportaccommodaties te verduurzamen. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en sportaanbieders zijn op verschillende manieren aan de slag met onderwerpen als energiebesparing en -opwekking, circulaire sport, CO2-neutrale sport, duurzaam beheer en het vergroenen van sport.

Dit bericht verscheen eerder op Sport en Gemeenten.

Op deze kennisdag kunt u zich laten informeren, inspireren en op praktische wijze kennis maken met verduurzaming van sport en sportbeleid. In plenaire en parallelle sessies geven toonaangevende sprekers en experts uit de praktijk antwoord op uiteenlopende vragen over verduurzaming van sport en sportbeleid.

Programma

Plenair programma

Kennismakelaar Duurzame utiliteitsbouw bij RVO, Selina Roskam, opent en begeleidt als dagvoorzitter de Kennisdag. Reint Jan Renes, lector Psychologie voor een Duurzame Stad van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), onder andere bekend van Draaiboek Gedragsverandering: De psychologie van beïnvloeding begrijpen en gebruiken spreekt over overheidscommunicatie en duurzame gedragsverandering.

Parallelsessies

Een greep uit het programma:

 • Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Routekaart Duurzame Sportinfrastructuur
 • Gemeente Meierijstad, Waterschap De Dommel en Newae B.V. – Klimaat adaptief inrichten en ontwerpen van sportparken
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch – Aanpak en ervaring verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, strategische keuzes voor binnensportaccommodaties
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Hulp bij verduurzamen – ondersteuningsregelingen op een rij
 • Gemeente Heumen en BMC advies – Duurzame sportaccommodaties: strategie en businesscase
 • Topsport Amsterdam – Topsportevenementen en duurzaamheid
 • Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Drijver en Partners – Faciliteren en stimuleren van sportverenigingen bij verduurzaming
 • Vereniging Sport en Gemeenten/Gemeente Utrecht – Laatste stand van zaken kunstgras recycling, duurzaamheid en zorgplicht
 • Gemeente Wageningen en M3V Advies & Management – Circulair bouwen, drie keer nadenken over elk detail!
 • KNVB – Sportbonden verduurzamen sportaccommodaties
 • Gemeente Rotterdam en Sportbedrijf Rotterdam – 010duurzaam in de sport
 • Gemeente Leeuwarden  en BBN Adviseurs – Duurzaamheid d.m.v. aanbesteden. Een terugblik op behaalde resultaten bij de Elfstedenhal

Inspiratiemarkt

Aanvullend op het inhoudelijke programma zullen bedrijven hun duurzame sportprojecten en –initiatieven presenteren op de Inspiratiemarkt Sport & Duurzaamheid. Op meerdere momenten gedurende het programma is er ruimte om de stands te bezoeken.

Wat neemt u mee naar huis

 • inzicht in de mogelijkheden en kansen die het verduurzamen van sportaccommodaties biedt;
 • handvatten, inspiratie en enthousiasme om aan de slag te gaan met het verduurzamen van uw sportbeleid, de accommodatie(s) en/of evenementen in de stad;
 • concrete ideeën om bij verduurzamen van sport verder te kijken dan energiebesparing en -opwekking.

Voor wie?

Wethouders en beleidsambtenaren sport, duurzaamheid, vastgoed en/of milieu die zich willen inzetten voor het verduurzamen van sportbeleid en de sport. Vertegenwoordigers van sportbonden, sportondersteunende diensten, kennisinstituten, bedrijven en andere organisaties die zich inzetten op de thema’s duurzaamheid, vastgoed en/of milieu.

Bekijk het volledige programma, inclusief tijdschema, en meer informatie over de kosten en aanmelden op de website: https://sportengemeenten.nl/agenda-item/kennisdag-sport-en-duurzaamheid-2019/

Bron: Sport en Gemeenten