Webinar over verduurzaming van gebouwen


Het Klimaatakkoord kent één centraal doel: het tot 2030 terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Duurzaamheid krijgt, mede hierdoor, steeds meer aandacht van gebouweigenaren en -beheerders. Enerzijds doordat de maatschappelijke betrokkenheid van veel organisaties toeneemt. Anderzijds zien we een toename in wet- en regelgeving rondom duurzaamheid en energiebesparing in aanloop naar het Klimaatakkoord. Dit resulteert in een behoefte aan nieuwe stuurinformatie als input voor het technisch vastgoedbeheer binnen organisaties.

Dit bericht verscheen eerder op Planon Building Management.

Bent u benieuwd wat er van u verwacht wordt en hoe u uw bedrijfsdoelstellingen omtrent duurzaamheid kunt omzetten in een concreet actieplan? Op dinsdag 14 mei om 10.00 uur organiseert Planon Building Management samen met RVO een gratis webinar over dit onderwerp.

In dit webinar leert u, onder andere, meer over:

  • Hoe u uiterlijk op 1 juli 2019 voldoet aan de informatieplicht energiebesparing.
  • Welke andere verplichtingen er in het kader van duurzaamheid op u af komen.
  • Hoe een bredere blik op duurzaamheid ook een bredere toegevoegde waarde realiseert.
  • De concrete vertaalslag van duurzame doelstelling naar uitvoering.
  • Welke hulpmiddelen er zijn om uw duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Na het volgen van het webinar bent u helemaal op de hoogte van de verplichtingen en de kansen voor 2019!

Komt de datum of tijd niet goed uit? Meld u dan toch aan, er wordt dan een opname gestuurd.

Aanmelden kan via de website.

Bron: Planon Building Management

Beeld : Freepik / jannoon028