UPDATES

Praktische memo maakt verantwoordelijkheid energiebesparing duidelijker

Door Redactie - 24 mei 2019

Tags:

Voor eigenaren en gebruikers van kantoren en winkels is er een praktische memo over wie verantwoordelijk is voor energiebesparing. De memo ‘Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw’ verdient landelijke navolging. Ook is hij toepasbaar voor andere sectoren.

Het bevoegd gezag handhaaft de verplichtingen rond energiebesparing op basis van milieuwetgeving. Volgens de Wet milieubeheer spreekt het bevoegd gezag de drijver van de inrichting hierop aan. Er staat geen definitie in de wet die duidelijk maakt wie de drijver is.

Verschillende partijen maakten hiervoor praktische afspraken. Het gaat om koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGM NL en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit deden ze in afstemming met het Kernteam Europese Energie-efficiëntie Richtlijn (EED), waarbij veel andere omgevingsdiensten zijn aangesloten.

Memo met afspraken

De afspraken staan in de memo ‘Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw’. De afspraken gaan over kantoren en winkels, maar ze zijn ook toe te passen op andere sectoren.

Per gebruikssituatie is te zien wie de eerste verantwoordelijke is voor energiebesparing. Bijvoorbeeld bij een kantoorgebouw met meerdere gebruikers. In de memo staat ook welke wettelijke verplichtingen voor energiebesparing gelden.

Samen verduurzamen

IVBN is blij dat de memo helderheid schept. De landelijk actieve leden hebben behoefte aan één landelijke lijn. Bovendien kunnen ze hiermee gemakkelijker kansen voor verduurzaming pakken met huurders.

Een duidelijke  rolverdeling bevordert de onderlinge samenwerking op dit vlak. Beleidsadviseur en lid van het Platform Duurzame Huisvesting Simon van der Gaast: ‘Interessant is een stap verder te gaan en verbruiksdata te delen tussen huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld als onderdeel van een duurzaam huurcontract, een Green Lease, met daarin afspraken om te verduurzamen.’

Uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren

Verbruiken bedrijven en instellingen per vestiging vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan moeten ze energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook hebben ze een informatieplicht. Ze geven uiterlijk 1 juli 2019 door welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

Voor ondernemingen vanaf 250 fte of met een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen en een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen geldt bovendien een auditplicht als gevolg van de EED. Zij mogen hun rapportage voor de informatieplicht uiterlijk 5 december 2019 indienen.

IVBN blijft actief met het bevoegd gezag in overleg om ervaringen uit de praktijk te delen en de richtlijn waar nodig te verbeteren.

Meer weten?