UPDATES

Blog Ronald Remijn: ‘Nog niet aan de informatieplicht energiebesparing voldaan? Het kan nog steeds!’

Door Redactie - 19 juli 2019

Tags:

Bedrijven of instellingen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas (equivalent) gebruiken vallen onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer en zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Ook is voor hen de informatieplicht energiebesparing van toepassing. Uiterlijk 1 juli 2019 diende er gerapporteerd te worden welke verplichte energiebesparende maatregelen er zijn genomen of nog moeten worden genomen. Ben jij verplicht om aan de informatieplicht te voldoen, maar heb je dit nog niet gedaan?

Deze blog van Ronald Remijn, Lid FMN-expertgroep Circulaire en Inclusieve Economie en districtmanager Veolia, verscheen eerder op FMN.

Nou, dan ben je niet de enige. Van de circa 100.000 aangeschreven bedrijven of instellingen hebben er volgens Rijksdienst Voor Ondernemen (RVO) slechts circa 22.000 voor 1 juli 2019 tijdig hun aangifte gedaan via het digitale loket. Vanaf 1 juli is de omgevingsdienst met handhaving gestart. Dit houdt in dat zij gaan controleren wie wel of niet tijdig heeft gemeld. Dat betekent niet dat u niet meer aan de plicht kunt voldoen. Het is nog steeds mogelijk om de lijst van Erkende Maatregelen via het eLoket te registreren. Nu de omgevingsdienst is begonnen met controleren is er dus grote kans dat u in de loop van het jaar gecontroleerd wordt.

Overtreding informatieplicht energiebesparing

Bedrijven of instellingen die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag (de gemeente of provincie) gerappelleerd worden. Uiteindelijk kunnen er verschillende dwangsommen worden opgelegd om wel te voldoen aan de informatieplicht. De richtlijn hiervoor is €1.000,- per maand. Voor het ontbreken van een energiebesparende maatregel (EML) kan een dwangsom per ontbrekende maatregel van €1.000,- per week worden opgelegd.

Verschil informatieplicht energiebesparing en energiebesparingsplicht

Let op: indien een bedrijf of instelling tijdig en volledig heeft voldaan aan de informatieplicht energiebesparing, betekent dit niet dat ook automatisch is voldaan aan de energiebesparingsplicht. Na de eerste rapportage in 2019 moet een bedrijf of instelling het bevoegd gezag vervolgens elke vier jaar informeren over de getroffen energiebesparende maatregelen. Rapporteert de ‘drijver van een inrichting’ niet tijdig of niet volledig, dan is hij/zij in overtreding.

Uitzonderingen informatieplicht

Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem, deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem, type C-bedrijven en deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3) zijn vrijgesteld van de informatieplicht.

De informatieplicht geldt ook voor organisaties die moeten voldoen aan de EED-verplichting, maar zij hebben uitstel tot 5 december 2019 om hun aangifte informatieplicht in te dienen. Ook hier zijn de Erkende Maatregelen Lijsten (EML) voor de 19 verschillende bedrijfstakken van toepassing.

Ronald Remijn rea
Lid FMN-expertgroep Circulaire en Inclusieve Economie
Districtmanager Veolia

Bron: FMN