PIANOo en Rijkswaterstaat brengen handreiking Losmaakbaarheid uit


PIANOo en Rijkswaterstaat hebben een handreiking Losmaakbaarheid uitgebracht voor publieke opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw en utiliteitsbouw. De handreiking biedt handvatten om losmaakbaarheid van materialen uit gebouwen en werken te borgen in de projectorganisatie en het aanbestedingsproces.

Dit bericht verscheen eerder op RVO.nl.

De bouw- en GWW-sector is in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 50% van het totale grondstofverbruik. Door werken en gebouwen circulair te ontwerpen en te realiseren met losmaakbare materialen, producten en elementen is het mogelijk om deze bij einde levensduur hoogwaardig her te gebruiken.

De handreiking werkt het begrip losmaakbaarheid uit aan de hand van 14 technische, procesmatige en financiële aspecten.

Download de handreiking via PIANOo.

Meer weten?

Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland