Is jouw bedrijf energiebesparend? Meld je dan aan voor de EZK Energy Award Bedrijven 2019!


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert in samenwerking met RVO.nl de EZK Energy Award Bedrijven 2019. Bedrijven die zich positief onderscheiden op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie maken kans op de award en een geldprijs van €25.000.

Dit bericht verscheen eerder op RVO.nl.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt deze prijs beschikbaar. De 3 genomineerden worden in december bekend gemaakt. RVO.nl legt de aanmelding ter advies voor aan uw omgevingsdienst. Deze selecteert één bedrijf uit haar verzorgingsgebied. Door deze decentrale aanpak komt er een nominatie die het hele land dekt.

Wat is de prijs?

De Energy Award Bedrijven 2019 bestaat uit:

  • een geldbedrag van € 25.000 (netto)
  • positieve aandacht via het EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen, dat aandacht zal krijgen in verschillende nieuwsuitingen
  • een VIP-lunch tijdens het EZK-evenement
  • een bedrijfsbezoek door (een delegatie namens) de minister van EZK

Jury

Voor de prijsvraag is een jury samengesteld die de aanvragen beoordeelt op de volgende 3 criteria:

  • een flinke verduurzaming van het energieverbruik (duurzame opwekking, energiebesparing en/of hernieuwbare warmte). Bedoeld is een aantoonbare reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen door middel van energiebesparing en/of duurzame opwekking van energie binnen de eigen inrichting (vanuit duurzaamheidsstreven en niet zozeer vanuit het oogpunt om dit als commerciële toepassing verder in de markt te zetten)
  • meest vernieuwende of innovatieve toepassing van bestaande technieken
  • een brede toepasbaarheid die anderen inspireert om de toepassing na te volgen (veelal bedrijven met minder dan 250 werknemers)

Aanmelden

Bedrijven kunnen zich inschrijven tot en met 1 november 2019, 17.00 uur. 

Bron: RVO.nl

Beeld : Freepik / jannoon028