Nieuwe inspecteurs/adviseurs voor conditiemeting BOEI


Op 26 september jl. ontvingen 29 deelnemers aan de Leergang Conditiemeting/BOEI; ‘onderhoud volgens NEN2767’ hun Post HBO-certificaat namens de NVDO en Hogeschool Utrecht. Deelnemers werden opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen, installaties en infrastructurele werken.

Dit nieuws werd gebracht door NVDO.

Gebreken aan gebouwgebonden assets en/of infrastructurele werken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestaties. Met de inbreng van de goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset owner in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatie-contracten moet de status van assets worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het moment van aangaan van het prestatiecontract en tussentijdse beoordelingen (audits).

Boei-inspecties

Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

Conditiemeten is een methode om de onderhoudsbegroting beter te onderbouwen en goede afspraken te maken in (prestatie)contracten voor onderhoud. Inspecteurs leggen per bouw- en installatiedeel gebreken en veroudering vast. Bij een goed uitgevoerde conditiemeting legt de inspecteur tevens vast wat het risico is als een geconstateerd gebrek niet direct wordt aangepakt. Daarmee wordt de veiligheid van medewerkers en assets verhoogd.

De NEN 2767 conditiemeting biedt veel mogelijkheden om op een verantwoorde wijze te differentiëren in onderhoud. Dit gebeurt door te werken met onderhoudsniveaus voor complexen, gebouwen en gedeelten van gebouwen. De Leergang Conditiemeting/BOEI; onderhoud volgens NEN2767 is een Post HBO co-creatie tussen de NVDO en Hogeschool Utrecht.

Bekijk in de agenda andere NVDO-leergangen en -cursussen.

Bron: NVDO

Beeld 20190926_151640(0): NVDO / NVDO