Congres Aardgasvrije Wijken


Het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave. Een opgave die stap voor stap en wijk voor wijk moet worden uitgevoerd. Een opgave die alleen haalbaar en betaalbaar is als we samen werken, samen leren en steeds verder opschalen. Daarom organiseren de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen het congres Aardgasvrije Wijken op 23 januari 2020.

Dit bericht verscheen eerder op Congres Aardgasvrije Wijken.

In het NBC Congrescentrum in Nieuwegein komend duizend professionals uit heel Nederland met elkaar in contact . Van aardgasvrije pioniers tot mensen die nog aan het begin staan van de warmtetransitie. Er zijn discussies over kansen en knelpunten, inspireren elkaar via verhalen uit de praktijk en delen de geleerde lessen.

Proeftuinen aardgasvrije wijken

De voortgang en ervaringen van het programma tot nu toe worden op de vooravond van het congres met de Tweede Kamer gedeeld. In het plenaire programma reflecteren we hierop met de verantwoordelijke bestuurders en ervaringsdeskundigen. Ook de praktijk van de wijkgerichte aanpak komt aan bod. Hoe doe je dat nou? Dagvoorzitter Brecht van Hulten gaat in gesprek met de hoofdrolspelers van de wijkgerichte aanpak: gemeente, provincie, woningcorporatie, netbeheerder, warmtebedrijf, energiecoöperatie en bouw- en installatiebedrijf. Welke waardevolle ervaring is inmiddels opgedaan? Wat zijn de grote knelpunten en dilemma’s? Wat blijkt wel te werken? We delen inzichten van binnen en buiten de proeftuinen aardgasvrije wijken. Speciale gast is Maarten van Poelgeest, de nieuwe voorzitter van de Tafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.

Deelnemers kunnen hun eigen programma samenstellen uit meer dan twintig deelsessies. Er is keuze uit tal van onderwerpen die vanuit verschillende perspectieven worden belicht. Het netwerkplein is de centrale ontmoetingsplaats van het congres. Hier maak je kennis met het programmateam, de proeftuingemeenten, de technische experts en natuurlijk met elkaar.

Inschrijven

Het congres is voor alle mensen die zich (gaan) inzetten voor de opgave om wijken, buurten en dorpskernen te verduurzamen. Omdat gemeenten de regierol hebben, rekenen we op een grote vertegenwoordiging van medewerkers en bestuurders van gemeenten, maar ook van het rijk, provincies en waterschappen. Als belangrijkste samenwerkingspartners nodigen we woningcorporaties, netbeheerders, warmtebedrijven, bouwers en installateurs, bewonersinitiatieven en energiecoöperaties uit. Tenslotte verwelkomen we wetenschappers, studenten en andere kennispartners.

Je kunt je tot en met maandag 13 januari 2020 aanmelden via het registratieformulier.

Bron: Congres Aardgasvrije Wijken

Beeld Congres Programma Aardgasvrije Wijken: Programma Aardgasvrije Wijken / Programma Aardgasvrije Wijken