Praktisch stappenmodel voor ontwerpen circulaire gebouwinstallaties


Aan de hand van drie ontwikkelsessies heeft TVVL Community Circulaire Installaties een strategie ontwikkeld waarmee circulaire gebouwinstallaties ontworpen kunnen worden. Het eindproduct is een praktisch stappenmodel dat experts helpt met het stellen van de juiste vragen en op zoek te gaan naar oplossingen.

Dit bericht verscheen eerder op TVVL.

‘Het stappenmodel is een combinatie van twee bestaande methoden,’ vertelt Esther Gerritsen, voorzitter TVVL Community Circulaire Installaties in TVVL Magazine nummer 7 2019. ‘Eerst het 10 R-model, dat we hebben gereduceerd tot een 4 R-model – Rethink, Reuse, Remanufacture en Recycle, waarmee getoetst kan worden op herkomst van installatieonderdelen. Daarnaast zijn er 8 parameters, die ook gebruikt worden door GPR, BCI en Madaster, die de installatie(-onderdelen) beoordelen op toekomstwaarde. Dit zijn herindeelbaarheid, aanpasbaarheid, verbindingsmethodiek, vervangbaarheid, losmaakbaarheid, herkomst, levensduur en onderhoud. Door je bij je keuzes door deze ontwerpstrategie te laten leiden heb je een goede onderbouwing.’

TVVL Techniekdag

Tijdens de TVVL Techniekdag werd dit praktisch stappenmodel voor het ontwerpen van een circulaire gebouwinstallatie officieel overhandigd aan keynote spreker Thomas Rau. De Community Circulaire Installaties roept de markt nu op de strategie te toetsen in de praktijk. Op donderdag 13 februari 2020 vindt een 4e ontwikkelsessie plaats, waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld en kennis kan worden gedeeld. Deze input wordt vervolgens gebruikt om verder te werken aan een nog betere en gedragen nieuwe versie.

Bron: TVVL

Beeld HR_JMS2581: TVVL / TVVL