Steunpakket overheid tegen gevolgen coronacrisis


In maart 2020 maakte het kabinet maatregelen bekend om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het gaat nog niet direct over maatregelen omtrent vastgoed, maar is wel relevant voor eigenaren of huurders van vastgoed, zoals ondernemers (commercieel, cultureel, zzp’ers). Eén van de maatregelen is een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-regeling).

Onderstaande informatie is ook te vinden op de coronapagina van RVO.


Update 6 april 2020:

  • Coronaloket KvK is geopend.

Voor algemene vragen van ondernemers over het coronavirus en ondernemen is het KvK Coronaloket opengesteld.

  • Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting.

  • Tegemoetkoming schade COVID-19

Ondernemingen bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19) komen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming van €4.000.

  • Verruiming GO in verband met coronavirus

Verruimde regeling Garantie Ondernemingsfinanciering, als onderdeel van pakket maatregelen in verband met corona. Via de GO kan een middelgroot of groot bedrijf krediet aanvragen bij een financier.


Verruiming BKMB

Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb’ers met hooguit 250 personeelsleden. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Lees hier meer over de maatregel.

Pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet neemt uitzonderlijke economische maatregelen vanwege het coronavirus. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.

Tegemoetkoming schade overheidsmaatregelen

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Bedrijven uit deze sectoren kunnen deze inkomsten moeilijk inhalen wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor deze bedrijven.

Lees hier meer over de tegemoetkoming voor ondernemers getroffen door de overheidsmaatregelen.

Overige maatregelen

Andere maatregelen uit het pakket zijn:

  • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
  • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
  • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
  • Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Meer informatie hier.

Bron: RVO.nl/coronavirus

Beeld corona: Pixabay / PIRO4D