Circulaire kantoorinrichting met een succesvolle contractimplementatie: 10 tips


De rijksoverheid werkt aan een duurzame economie voor de toekomst. Slim en zuinig omgaan met onze grondstoffen scheelt CO2-uitstoot en draagt bij aan klimaatdoelstellingen. Maar wat is er nodig als je een nieuw circulair contract af wil sluiten? Een niet te onderschatten stap is de implementatie, de inbedding in de organisatie en het meenemen van de gebruikers. Het implementeren van een circulair contract vraagt om een andere kijk op de bestaande situatie.

Nynke de Jong is lid van het FMN Expertteam Circulaire & Inclusieve Economie en werkt als programmamanager duurzame dienstverlening bij FMHaaglanden. In het artikel ‘Circulaire kantoorinrichting: 10 tips voor een succesvolle contractimplementatie’ deelt zij haar ervaringen en geeft zij tips over de implementatie van het circulaire contract kantoorinrichting.

Het volledige artikel is te lezen via de website van FMN.