Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen vanaf 1 januari 2021


Vanaf 1 januari 2021 verandert de rekenmethode van het energielabel voor utiliteitsgebouwen. Momenteel wordt de energieprestatie nog gemeten met de NEN7120-methode. Vanaf 2021 kunnen alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800.

Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw.

Dit bericht verscheen eerder op RVO.nl.

Verplichting energielabel

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht. Het geldt voor gebouwen met de volgende functies (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies):

  • kantoor
  • onderwijs, zoals scholen en universiteiten
  • publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen
  • horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • sport, zoals sporthallen, stadions, zwembaden
  • winkels, zoals supermarkten, warenhuizen, showrooms van garages

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel.

De labelletter op het energielabel wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar (kWh/m².jr). Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater, ventilatie, verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig).

Energielabel aanvragen en opstellen

Vanaf 1 januari 2021 kunnen dus alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een vakbekwaam energieadviseur, die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De vakbekwame energieadviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase EP-online.

Bij de vergunningsaanvraag wordt door een energieprestatie-berekening getoetst of het gebouw voldoet aan de minimale BENG-eisen. Bij de oplevering moet het energielabel worden verstrekt. De beoordeling gebeurt aan de hand van de ingediende BENG-berekening. Hierbij is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier goed op orde te hebben, zoals de bewijslast per rekenzone (foto’s, tekeningen, nota’s, enz).

Consequenties voor het huidige energielabel

Het huidige energielabel voor utiliteitgebouwen kan nog tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd. Een definitief toegekend energielabel blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden.

Verschillen in methodes tussen NEN 7120 en NTA 8800

Met de invoering van de NTA 8800 op 1 januari 2021 verandert bij alle gebouwen de bepaling van de energieprestatie. Is voor een gebouw vóór 1 januari 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend volgens de huidige energieprestatie NEN7120-methode (EPC)? En staat de oplevering gepland ná 1 januari 2021? Dan moet een energielabel worden bepaald volgens de NTA 8800.

Veel van de informatie uit de NEN 7120-methode kan rechtstreeks worden overgenomen voor de NTA 8800-methode. De aanvullende informatie kan verzameld worden tijdens de verplichte gebouwopname (een groot deel ter plekke tijdens de oplevering) of kan als onbekend worden ingevuld. Voor het efficiënt opstellen van een energielabel volgens de NTA 8800-methode is het belangrijk de documentatie en het (oplever)dossier goed op orde te hebben. Gaat het om een bouwproject waarin meerdere gebruiksfuncties en energieprestatieplichtige gebouwen worden gerealiseerd? Dan moet volgens de NTA 8800 per rekenzone en/of gebouwdeel het bewijsmateriaal worden verzameld.

Via onderstaande link is het onderzoek te vinden (en bijbehorende opnameformulier) dat leidend is in het geven van inzicht in de verschillen tussen de methodes NEN 7120 en NTA 8800. De opnamechecklist kan tijdens de bouw worden gebruikt voor het opstellen van de benodigde bewijslast  Zo wordt bewijslast beter geregistreerd. De checklist geeft de bewijslast per rekenzone aan.

Meer informatie en bijbehorende documenten via RVO.nl