Enquête: welke kennis is nodig voor het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw?


Gemeenten hebben in het Klimaatakkoord een belangrijke, sturende rol gekregen in het proces richting aardgasvrije wijken. Er moeten alternatieve energiebronnen worden ingezet en woningen moeten worden geïsoleerd. Maar welke rol speelt de gemeente op het gebied van utiliteitsbouw?

Dit bericht verscheen eerder op Platform31.

Platform31 gaat in ‘Utiliteit in Aardgasvrije Wijken’ op zoek naar antwoorden op deze vraag. En wie kunnen deze beter leveren dan ervaringsdeskundigen uit andere gemeenten? Daarom nodigen wij beleidsmedewerkers uit om deel te nemen aan een online enquête.

Utiliteitsbouw

De doelgroep bestaat primair uit gemeentelijke beleidsmedewerkers van gemeenten, die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met het aardgasvrij maken van het vastgoed in hun gemeente. Hoewel iedere gemeente met specifieke situaties te maken heeft, is er vaak een gemeenschappelijke deler. In dit geval is dat het aardgasvrij maken van (commerciële) utiliteitsbouw. Tegen welke problemen loopt u aan in uw gemeente, en welke kennis heeft u nodig om utiliteitsbouw van een alternatieve energiebron te voorzien? In de enquête is daarnaast aandacht voor de actuele stand van zaken op het gebied van het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw. Welk beleid is er binnen uw gemeente al beschikbaar? Wie voert dit uit?

De link naar de enquête is beschikbaar tot medio augustus 2020. Platform31 gebruikt de uitkomsten om te bepalen welke kennis over aardgasvrije commerciële utiliteitsbouw nodig is, en hoe deze het beste gedeeld kan worden met de 355 Nederlandse gemeenten.

Bron: Platform31

Beeld platform31_aardgasvrij_utiliteitsbouw-1593763872: Platform31 / Platform31