‘Snelle maatregelen leiden in 2021 niet meer tot een groen energielabel’


Op 1 januari 2021 wordt er een nieuwe methodiek gehanteerd voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen. Dit is de NTA8800, gebaseerd op normen uit Europa. Het berekenen van de energieprestatie kun je vooraf doen, in het geval van nieuwbouw, maar ook achteraf, in de bestaande bouw, om het energielabel te berekenen.

Deze blog schrijft Selina Roskam, Kennismakelaar Duurzame utiliteitsbouw, met betrekking tot de utiliteitsbouw, over gebouwen zonder woonfunctie.

Het nieuwe energielabel werkt anders

De energieprestatie (EP) van een gebouw bestaat uit drie indicatoren: EP1, EP2 en EP3. Ik probeer ze kort uit te leggen:

EP1 = maximale energiebehoefte – de energie die je nodig hebt om een gebouw te verwarmen en te koelen en kijkt ook naar hoe goed je gebouw geïsoleerd is. Dit getal is een theoretisch getal met de grootheid kWh/m².jaar.

EP2 = primair fossiel energieverbruik – de optelsom van alle energie die je nodig hebt om een gebouw te gebruiken, dus ook met verlichting, warm tapwater, ventilatie, maar waar je de duurzame energie weer vanaf mag trekken. Ook dit is een theoretisch getal in de grootheid kWh/m².jaar, maar komt het dichtst bij een werkelijke waarde (wat er door de meter gaat).

EP3 = aandeel hernieuwbare energie – het aandeel duurzaam opgewekte energie in verhouding tot alle energie die nodig is om een gebouw te gebruiken (EP2 dus). En dit is een percentage.

Bekijk op de site van RVO de precieze formuleringen.

Van energieprestatie naar energielabel

Op het nieuwe energielabel ga je bovenstaande indicatoren terugvinden. En wat natuurlijk blijft is een lijst met maatregelen die je nog kunt nemen in je gebouw. Die staan nu ook al op de achterzijde.

Maar welke label erop wordt geplakt, is afhankelijk van EP2. En zoals je misschien leest in mijn beschrijving, is er een verband tussen EP1, EP2 en EP3.

En hier zit het grote verschil tussen het huidige en het nieuwe energielabel. Waar het nu relatief eenvoudig is om met bijv. zonnepanelen je energielabel te “upgraden”, wordt dat bij het nieuwe energielabel ingewikkelder. En ook andere slimme trucjes, zoals energiezuinige verlichting, kunnen wellicht niet zo goed uitpakken als je ook niet naar de isolatie hebt gekeken.

Trias energetica blijft een belangrijk uitgangspunt. Dus eerst je behoefte naar beneden brengen.

Bovenstaande doet misschien vermoeden dat het makkelijke materie is, maar de NTA8800 is een goed doordachte methodiek die gedetailleerder werkt dan de oude methodiek (o.b.v. NEN7120). En we weten dat het altijd maatwerk is in de utiliteitsbouw, dus kan het per geval ook nog verschillen.

Welk label krijg ik dan?

De teksten van de nieuwe wetgeving is nog niet definitief, maar de internetconsultatie geeft wel een richting. Voor kantoren ziet het er (waarschijnlijk dus) zo uit:

Klassenindeling voor kantoren per 1 januari 2021 (conceptversie)

Energielabel ________ Primair energieverbruik (kWh/m2.jaar)

A+++++ ________ Kleiner of gelijk aan 0

A++++ ________ Tussen 0 en 40

A+++ ________ Tussen 40 en 80

A++ ________ Tussen 80 en 120

A+ ________ Tussen 120 en 160

A ________ Tussen 160 en 180

B ________ Tussen 180 en 200

C ________ Tussen 200 en 225

D ________ Tussen 225 en 250

E ________ Tussen 250 en 275

F ________ Tussen 275 en 300

G ________ Groter dan 300

Daarnaast bestaan er dergelijke tabellen voor bijeenkomstgebouwen zonder en met kinderdagverblijf, onderwijs, zorg met en zonder bed, winkels, sport, logies en cellen.

No worries als je een energielabel hebt

Als je al een energielabel hebt, bekijk dan nog eens hoe lang deze geldig is. Dit is namelijk 10 jaar na opnamedatum. Zeker als je het groene energielabel (C, B of A) hebt voor een kantoor en de geldigheidsduur loopt tot ver na 2023, dan is er niet zoveel aan de hand. Anders moet je aan de slag!

Eigenaren bij de overheid moeten zeker even de geldigheid checken, want veel energielabels zijn in 2008/2009 afgegeven, bij de start van de energielabelverplichting voor overheidsgebouwen. En die certificaten zijn inmiddels verlopen.

Loopt de geldigheid af of is er nog geen energielabel?

Dan moet je je even verdiepen in de materie en een energielabeladviseur bellen.

Omdat het streven was om de verschillen tussen het huidige en het nieuwe energielabel zo klein mogelijk te houden, is er een inijkingsstudie geweest, met andere woorden een onderzoek is er gedaan naar hoe dit zo min mogelijk effect heeft op de huidige labels.

Als het goed is, blijft in 80% van de utiliteitsbouw het energielabel hetzelfde.

Wat zit er niet in?

Jouw gedrag zit niet in het energielabel. De theoretische energieprestatie van een gebouw is niet afhankelijk van hoe lang jij de installaties gebruikt, welke stekkerapparatuur jij naar binnen sleept, of jij het gebouw goed hebt ingeregeld.

En aangezien veel van de gedragsmaatregelen een korte terugverdientijd hebben, voor zowel de eigenaar als de gebruiker, is het ook raadzaam om ook naar de erkende maatregelen en maatregelen voor duurzaam beheer en onderhoud te kijken en die uit te voeren. Dat ben je tenslotte verplicht.

In het energielabel voor de utiliteitsbouw is TOjuli geen onderdeel. Dit is een eis die betrekking heeft op oververhitting in nieuwbouw woningen. Desondanks is het toch raadzaam om daar naar te kijken: wat je in de zomer niet opwarmt, hoef je ook niet te koelen. Een beetje de trias energetica gedachte rondom koelen.

IEDEREEN aan de slag

Ik schrijf deze blog gedurende de hittegolf die Nederland en Europa teistert. Klimaatonderzoekers van het KNMI kunnen de extremen moeilijk voorspellen, omdat wat er nu gebeurt nog niet in modellen te vangen is. Maar ze kunnen wel uitleggen dat het warmer worden van de aarde echt komt door de CO2-uitstoot van ons allemaal.

En hoe geweldig is het dan dat we rondom gebouwen precies weten wat we kunnen én moeten doen. Bekijk je energierekening, vraag een maatwerkadvies én een energielabel aan, maak een businesscase op basis van een TCO benadering (dus langer dan 5 jaar) en ga aan de slag.

Energie verspillen is echt zonde: voor je portemonnee en het klimaat!

Bron: LinkedIn & RVO