UPDATES

Renovation Wave van Timmermans biedt kansen voor verregaande verduurzaming

Door Redactie - 11 november 2020

Tags:

De zogenoemde Renovation Wave van Frans Timmermans om gebouwen in heel de Europese Unie te renoveren en verduurzamen, biedt volgens DGBC veelbelovende aanknopingspunten voor de verduurzamingsopgave in Nederland. Timmermans presenteerde woensdag 14 oktober zijn plannen. DGBC ziet veel van het eigen Deltaplan Duurzame Renovatie, om de gebouwde omgeving Paris Proof te maken, terug in de ‘renovatiegolf’. Zo ontving Timmermans eind september al het Paris Proof Commitment van DGBC. De ambitie om verregaand te verduurzamen die ondertekend is door tientallen organisaties.

Dit bericht verscheen eerder op DGBC.nl.

De vice-voorzitter van de Europese Commissie (EC) reageerde toentertijd enthousiast op het werk van DGBC. Zeker omdat het volgens hem aansluit bij zijn Renovation Wave. ‘Als jullie ons kunnen helpen, om ook op Europese schaal de kwaliteit van plannen te verbeteren, en ook andere landen te helpen in dezelfde richting te denken, dan kan die Renovation Wave een heel groot succes worden.’ DGBC-directeur Annemarie van Doorn reageerde daarop: ‘Timmermans vraagt om kwalitatief goede plannen en dat hij ons plan daartoe rekent is een mooi compliment. Wil hij van de Renovation Wave echt een succes maken, dan moet hij de Paris Proof-aanpak gebruiken. Meet op werkelijk energieverbruik en bespaar daarop gemiddeld met twee derde.’

Besparen op energie

Martin Mooij, programmamanager Deltaplan Duurzame Renovatie bij DGBC, ziet ondertussen weer aanknopingspunten in de plannen van Timmermans. ‘De oude kernpunten uit ons Deltaplan, om de gebouwde omgeving Paris Proof te maken, gelden ook hier: eerst besparen op energiegebruik, een helder einddoel vaststellen en slim verduurzamen met data.’ Mooij geeft de werkwijze van het Deltaplan en het Nederlandse Klimaatakkoord als voorbeeld. ‘Maak het einddoel concreet voor gebouwen. Zorg er vervolgens voor dat er eenduidige datasystemen zijn om goed inzicht te krijgen; waar staan we nu en wat moeten we doen om het doel te bereiken. Daarna stippelen routekaarten de stappen uit die genomen moeten worden. En door op werkelijk energieverbruik te meten, en dat als data te gebruiken, is het veel beter inzichtelijk te maken of, hoe en wanneer het einddoel wordt behaald.’ Bijkomend voordeel is dat de energierekening leidend is en dus lager wordt. Dat is niet zo vanzelfsprekend als bij energielabels. Die labels schrijven energiebesparende maatregelen voor, maar dat garandeert niet een lagere energierekening.

Renovation Wave al gestart

Hoewel de plannen van de EC zich lijken toe te spitsen op woningen, beslaat het net als het Deltaplan Duurzame Renovatie alle soorten gebouwen. Timmermans zegt daarover: ‘De Renovation Wave zal de plekken waar we werken, leven en studeren verbeteren terwijl we de impact op het milieu verkleinen en banen voor duizenden Europeanen creëren.’ Als het gaat om de plekken waar we werken, zoals Timmermans het noemt, heeft DGBC met utiliteitsgebouwen al grote stappen gezet met het Deltaplan Duurzame Renovatie. ‘Hoewel het lijkt dat er alleen oog is voor woningen, daar ligt de grote opgave, wil dat niet zeggen dat Europa niks wil met commerciële sectoren.’

In de achterban van DGBC zijn veel organisaties uit die commerciële sectoren vertegenwoordigd. Deze laten zien dat er nog veel kansen zijn en hebben zichzelf met het Paris Proof Commitment een concreet en ambitieus doel gesteld, dat al voor 2050 ligt. Dit is hard nodig. Die organisaties opereren bovendien vaak internationaal en DGBC is onderdeel van een wereldwijd en dus Europees netwerk van Green Building Councils. Mooij wil via beide sporen het commercieel vastgoed in Nederland, en de Paris Proof Commitment-ondertekenaars specifiek, naar voren schuiven als inspirerend voorbeeld. ‘Zij tonen hoe het werkt en kunnen de werkwijze verspreiden, ook in Europa.’

Meten op werkelijk verbruik

Als gebouweigenaren en -gebruikers de mogelijkheid krijgen om de energieprestaties van hun kantoren, winkels en bedrijfshallen op werkelijk energieverbruik te beoordelen, zijn zij ervan overtuigd dat de energietransitie zal versnellen. Een werkwijze die DGBC ook hoopt terug te zien in de Renovation Wave. DGBC-directeur Van Doorn ziet dat als een kans die ze graag nog eens onder de aandacht brengt in de zetelstad van de EC: ‘We gaan naar Brussel en we nemen partijen uit onze achterban mee. Daar gaan we het Commitment nogmaals onder de aandacht brengen en laten we zien dat meten op werkelijk gebruik het juiste middel is om ons gemeenschappelijk doel te behalen.’

Over Paris Proof

Paris Proof is de term die DGBC met het Deltaplan Duurzame Renovatie heeft geïntroduceerd als gemeenschappelijk verduurzamingsdoel voor gebouwen om zo binnen die gebouwde omgeving de klimaatdoelstellingen van Parijs te behalen. Want dat is nodig. Zoals ook al in de Renovation Wave wordt geconstateerd, moeten gebouwen ingrijpend worden gerenoveerd om energiezuiniger te worden. De energie die nog wordt gebruikt, komt alleen nog van duurzame energiebronnen. Aangezien die duurzame bronnen nog niet dezelfde hoeveelheid energie kunnen opwekken als de huidige bronnen, moeten gebouwen zo worden ingericht dat ze gemiddeld nog maar een derde van hun energiebehoefte hebben. Dan is een gebouw Paris Proof. En om te bepalen of een gebouw de titel Paris Proof mag dragen, is het werkelijke energieverbruik leidend.

[Video – Paris Proof in 60 seconden]

Bron: DGBC