Nieuwe leidraad helpt gemeenten met verduurzamen vastgoed


De Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed is klaar. Met deze leidraad, bestaande uit een stappenplan en praktijkvoorbeelden, ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gemeenten met het verduurzamen van hun bestaande vastgoedportefeuille.

Vooral voor kleine en middelgrote gemeenten die nog aan het begin staan van het verduurzamingstraject bieden dit stappenplan en de voorbeelden uit de praktijk een houvast in hun aanpak. De focus ligt op de korte termijn en middellange termijn (maximaal circa 10 jaar).

Dit bericht verscheen eerder op RVO.nl.

De leidraad vormt een aanvulling op de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is een hulpmiddel bij de vertaling en uitwerking van de sectorale routekaart naar een eigen gemeentelijke portefeuilleroutekaart. Daarnaast is er aandacht voor circulair bouwen en relevante informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving en aanbesteden.

Praktijkvoorbeelden

Van een aantal gemeenten die al aan de slag is met verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, is hun aanpak en werkwijze beschreven. De beschrijving komt overeen met de verschillende fasen in het stappenplan. Dit zijn de gemeenten: ’s-Hertogenbosch, Breda, Zeist, Gouda, Delft, Tilburg, Utrecht, Almere, Oldambt en Tynaarlo. De knelpunten, aandachtspunten, succesfactoren en aanbevelingen van deze gemeenten zijn ook genoemd.

De volledige Leidraad verduurzaming gemeentelijk vastgoed is hieronder te downloaden..

Meer weten?

Bron: RVO