Functie-gerelateerd inspecteren is de toekomst


De wijze van gebruik van ons vastgoed gaat de komende jaren, mede door de gevolgen van pandemieën, veranderen. Beheer en onderhoud van maatschappelijk vastgoed moeten flexibel meebewegen om het rendement realistisch te houden. Conditiemeting is binnen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een belangrijk onderdeel binnen het beheerproces. De conditie meetmethodiek van het RVB bereidt zich voor op deze toekomst.

Bij de introductie van de integrale inspectie methodiek RVBBOEI in 2009 bestond er een beeld dat een technische conditiemeting over meerdere thema’s moest worden uitgevoerd. Behalve de traditionele conditiemeting onderhoud dienden ook de thema’s brand, energie en duurzaamheid en inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving mee te worden genomen bij een inspectie. Hiermee werd destijds voldaan aan de grote wens van gebruikers en eigenaren om een integraal beeld te verkrijgen van de technische conditie van de bouwdelen en het totale bouwwerk.

In de afgelopen jaren heeft het RVB geleerd deze technische conditiescores succesvol in te zetten bij het beheren en beheersen van haar vastgoedportefeuille. Maar vooruitgang heeft ook een keerzijde: men doorziet ooit de beperkingen van de stuurmiddelen. Ook hier is voortschrijdend inzicht de aanleiding geweest om op zoek te gaan naar kwaliteitsverbetering van de RVBBOEI-methodiek.

Ing. V.A. Faesen, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Ambassadeur en redacteur RVBBOEI en lid van de TaskForce NVDO InspectiePlatform geeft zijn visie.

Bekijk hier de volledige gastcolumn in vakblad Asset Management: Functie gerelateerd inspecteren is de toekomst.