‘Verduurzaming bedrijfshuisvesting versnellen met ketenaanpak’


Sinds kort is de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) lid van Platform Duurzame Huisvesting (PDH). Voorzitter Teun Bokhoven: ‘Wij geloven heel erg in een ketenaanpak, dus met een bundeling van krachten kunnen we nog beter werken aan de acceleratie van de energietransitie.’

In 2015 richtte Teun Bokhoven, samen met een aantal koplopers in de energietransitie, de NVDE op als opvolger van de Duurzame Energie Koepel. Twaalf brancheorganisaties zoals Holland Solar, Vereniging Warmtepompen en de NWEA en 65 bedrijven zijn lid van de vereniging. Organisaties kunnen alleen lid worden als ze aantonen dat ze zich scharen achter de doelstellingen en missie van de vereniging.

Wat doet de NVDE?

Teun Bokhoven: ‘De missie van de NVDE is om de energietransitie te versnellen. Om dat voor elkaar te krijgen, voelden we de noodzaak om de keten beter te organiseren, en vanuit die gedachte is de NVDE ontstaan. We hebben nu een achterban die het hele spectrum van duurzame energie bestrijkt. Van netbeheerders en energieleveranciers tot installateurs, energiecoöperaties, toeleveringsindustrie, adviesbureaus en banken met een duurzaam profiel. We zijn georganiseerd in vijf commissies die zich bijvoorbeeld richten op het uitvoeren van afspraken uit het Klimaatakkoord, en daarvoor intensief contact onderhouden met de betrokken politici en ministeries.’

Hoe werkt de NVDE aan de verduurzaming van de utiliteitsbouw?

‘Onze commissie Duurzame Warmte houdt zich bezig met de gebouwde omgeving, waaronder de utiliteitsbouw. Daar ligt het raakvlak met Platform Duurzame Huisvesting. We volgen de ontwikkelingen op de voet, bijvoorbeeld rondom de eisen die aan energieprestatie van gebouwen gesteld worden, zoals de NTA8800-normering. Of de aanpak om wijken en bedrijven aardgasvrij te maken. Waar nodig gaan we daarover in gesprek met ambtenaren en politici.

Verder helpen we met het ontwikkelen van businessmodellen om projecten te financieren. Zo zijn we een van de founders, naast Techniek Nederland, Bouwend Nederland en MKB Nederland, van de nieuwe Stichting BespaarGarant. Daarmee ondersteunen we vanaf 2021 mkb-bedrijven om duurzame investeringen te financieren vanuit de toekomstige besparingsmogelijkheden in hun pand. Deze financiering gaat dus eigenlijk buiten hun eigen balans om. Het voordeel van onze ketenaanpak is hierbij heel duidelijk, want naast de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen kan de financiering geregeld worden met de duurzame banken uit onze achterban.’

Wat hebben PDH en de NVDE aan elkaar?

‘De prioriteit van Platform Duurzame Huisvesting is het versnellen van de verduurzaming in de bestaande bedrijfshuisvesting zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. PDH werkt als alliantie van diverse koepels in de vastgoed- en huisvestingsketen aan het creëren van randvoorwaarden om de verduurzaming makkelijker te maken. Het versnellen van de verduurzaming is een grote en complexe opgave, die nauw aansluit bij onze ambities. Wij geloven zoals gezegd heel erg in een ketenaanpak, dus met een bundeling van krachten kunnen we nog beter werken aan de acceleratie van de energietransitie. We kunnen elkaar helpen met de lobby in Den Haag door boodschappen op elkaar af te stemmen en van elkaars contacten te profiteren. Doel is om de regelgeving beter toe te snijden op het verduurzamen van de bedrijfshuisvesting. Daarnaast zijn we ook erg van de hands-on aanpak. Hoe kunnen we bedrijven ontzorgen als ze willen verduurzamen? Daarvoor kunnen we ook samen initiatieven ontwikkelen.’

NVDE-partnerpagina: link

Beeld Teun-Bokhoven_DSC0965: NVDE / NVDE