Subsidie voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) weer beschikbaar


Vanaf 18 januari is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies Industrie. Het beschikbare budget voor de DEI+ is € 76,6 miljoen. Voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar.

DEI+

De DEI+ staat open voor projecten die passen binnen de thema’s circulaire economie, CCUS Carbon Capture, Utilisation and Storage), energie-efficiëntie, hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing, flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilots), lokale infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

Dit thema ondersteunt projecten waarin innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden, die bijdragen aan de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken.

Topsector Energiestudies Industrie

Voor de Topsector Energiestudies Industrie is € 8 miljoen beschikbaar. Aanvragen kan voor de volgende programmalijnen: sluiting van industriële ketens, een CO2-vrij industrieel warmtesysteem, maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen, CCUS (carbon Capture, Utilization and Storage) en overige CO2 reducerende maatregelen. Subsidie is aan te vragen tot en met 7 januari 2022.

Meer weten?

DEI+: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2021

Bron: Topsector Energie

Beeld : Pixabay / Pixabay