UPDATES

Aanbesteding voor Actualisatie Erkende Maatregelenlijsten Energiebesparing

Door Redactie - 26 maart 2021

Tags:

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal in opdracht van het ministerie van EZK en BZK overgaan tot uitvoering van de nieuwe informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2023. Aan deze wettelijke verplichting voor een doelgroep van 90.000 bedrijven gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. De eerste fase van de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten is al begonnen, met per 1 maart de aanbesteding van de actualisatie van de lijst met Erkende Maatregelen energiebesparing (EML).

De aanbesteding (via TenderNed) luidt als volgt:

‘In bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer staan 19 bedrijfstakken waarvoor pakketten met erkende energiebesparende maatregelen zijn opgesteld. Deze zogenoemde erkende maatregelenlijsten (EML) hebben betrekking op de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer én zijn gebruikt voor de digitale rapportages in eLoket van RVO voor de eerste ronde van de informatieplicht energiebesparing (in 2019). De EML zijn in tussen 2015 en 2017 opgesteld. In 2018 en 2019 zijn deze voor de eerste keer geactualiseerd.’

De tweede ronde van de informatieplicht zal plaatsvinden in 2023. Een grondige actualisatie van de EML, voor de start van deze nieuwe ronde, is nodig.

Bron: TenderNed