UPDATES

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed stagneert

Door Redactie - 5 juli 2021

Tags:

Als gevolg van de coronacrisis stagneert de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed en komen projecten moeilijk van de grond. Met name de vertraagde levering van staal, isolatiemateriaal en PVC-rioleringen gooit roet in het eten. In plaats van PVC wordt vaker gebruik gemaakt van betonnen riolering, maar ook dat wordt moeilijker.

Dit bericht verscheen eerder op bouwstenen.nl

Geen nieuwe orders

Diverse bouwers geven aan tot augustus 2021 geen nieuwe orders aan te nemen. Het materiaal dat dan wordt besteld heeft vaak ook nog een lange levertijd. ‘Hier ligt een puntje voor de bouw’, zeggen betrokkenen uit het werkveld.

Ineens onrendabel

De schaarste aan materialen en de nieuwe cao voor de bouw leiden tot hogere bouwprijzen. Budgetten die drie maanden geleden nog realistisch, waren zijn nu soms wel 30 procent te laag. Dat is overal in het land zo. Daardoor komt het plaatje voor verduurzaming er ook anders uit te zien. Maatregelen die eerder nog acceptabel waren in verband met de terugverdientijd, zijn dat nu niet meer.

Verplichte maatregelen

Dit betekent ook dat de lijst met verplichte maatregelen die in 5 of 10 jaar terugverdiend zouden kunnen worden, niet meer aansluit bij de actualiteit en er flink extra geld nodig is om alle kantoren voor 2023 naar label C te brengen.

Oplopende vertraging

Het is onzeker hoe de prijzen zich komende periode zullen ontwikkelen. Sommige betrokkenen verwachten dat de prijzen in de tweede helft van het jaar weer normaliseren, maar als gevolg van de aantrekkende economie in diverse landen en de vele bouwprojecten zou dat ook tegen kunnen vallen. Hoe dan ook is de vrees dat projecten in de publieke sector ernstige vertraging oplopen vanwege de vaak toch al ingewikkelde besluitvorming en ontoereikende budgetten. Dat was ook voor corona al een probleem en dat probleem wordt steeds groter.

Bron: Bouwstenen voor Sociaal