UPDATES

Met nieuwe stichting gaat PDH volgende fase in

Door Redactie - 13 juli 2021

Tags:

Professionalisering en meer slagkracht zijn de belangrijkste doelen van de nieuwe bestuursvorm die Platform Duurzame Huisvesting krijgt. Per 8 juli 2021 is er een stichting opgericht die als organisatorische entiteit gaat dienen voor het Platform. Claudia Reiner blijft het boegbeeld, en in het stichtingsbestuur komen drie nieuwe gezichten. Wat zijn de perspectieven van het Platform?

Platform Duurzame Huisvesting (PDH) gaat met de oprichting van een stichting een nieuwe fase in. De beoogde professionalisering is nodig, omdat de rol van PDH onder andere bij de implementatie van het Klimaatakkoord en het EU-actieplan Renovation Wave steeds belangrijker wordt. Er is een groot onbenut CO2-reductiepotentieel in de utiliteitsbouw dat met de juiste maatregelen ook nog eens kosteneffectief te behalen is.

Juridische entiteit

Wat verandert er precies? PDH was tot dusver altijd een samenwerkingsverband van diverse brancheorganisaties, RVO en Rijksvastgoedbedrijf. Het Platform had geen juridische entiteit. Dat verandert nu er een stichting is opgericht. Aan de inhoudelijke werkwijze verandert echter niets. De activiteiten in de werkgroepen blijven gewoon doorgaan en ook Claudia Reiner behoudt haar rol als inhoudelijk boegbeeld.

Thomas Dekker is de voorzitter van het bestuur van de nieuwe stichting. Als projectmanager energietransitie bij de Rabobank is hij al acht jaar bezig met de verduurzaming van vastgoed. Wat is het nut van de nieuwe stichting? Dekker: ‘Als juridische entiteit kunnen we nu voor activiteiten van het Platform financiering regelen door bijvoorbeeld subsidies aan te vragen. Dat moest voorheen door een van de partners worden gedaan, en kan nu eenvoudiger. De stichting heeft een functionele rol in het faciliteren van de werkgroepen, maar het bestuur zal geen inhoudelijke sturing geven aan de werkgroepen.’


PDH nieuwe stijl

Stichting PDH
Oprichtingsdatum: 8 juli 2021
Voorzitter: Thomas Dekker
Penningmeester: Ronald van der Meij
Secretaris: Cathy van Beek

Platform Duurzame Huisvesting
Boegbeeld: Claudia Reiner
Aangesloten organisaties: VHG, NVDE, VGM NL, Binnenklimaat Nederland, Bouwend Nederland, IVBN, DGBC, TNO, Techniek Nederland, Rijksvastgoedbedrijf, Vastgoed Belang, NVDO, TVVL, RVO, ISSO, FMN


Gebruikers vastgoed

Cathy van Beek heeft een eigen consultancybureau ‘Leading Sustainable Health Care’ en is vanuit de zorgsector lid van de Klimaattafel c.q. het uitvoeringsoverleg. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring als bestuurder in de zorg; ook met de gebruikerskant van maatschappelijk vastgoed. Ze constateert dat de onrendabele top van verduurzaming voor vele zorgbestuurders een onoverkomelijk issue is. Bij de oplossing van dat vraagstuk ziet ze ook een rol voor PDH. ‘We hebben zoveel kennis uit verschillende disciplines aan tafel. We moeten toch slimme oplossingen kunnen verzinnen om te verduurzamen?’ Daarbij gelooft ze heilig in de kracht van agendering. ‘Als we als Platform echt impact willen hebben, dan moeten we meer met onze visie, ideeën en oplossingen naar buiten treden. Dat mag best wat scherper en inspirerender.’

v.l.n.r. Dirk de Wit, Cathy van Beek, Thomas Dekker, Ronald van der Meij, Rob van Bergen, Claudia Reiner en Thomas Wellink

Te weinig vaklieden

De financiën komen onder beheer van penningmeester Ronald van der Meij. Zijn financiële achtergrond in de ontwikkeling van vastgoed en als wethouder van Rijswijk geeft hem een nuchtere kijk op de materie. Zo maakt hij zich zorgen over het realiteitsgehalte van de torenhoge duurzaamheidsambities van overheden: ‘Er zijn gewoon te weinig vaklieden zoals installateurs om alle plannen uit te voeren. Er zijn daarom innovaties nodig om de verduurzaming op tijd voor elkaar te krijgen.’ Een grote kans voor PDH daarbij is volgens Van der Meij om op een laagdrempelige manier kennisontsluiting te faciliteren. ‘PDH moet wijzen op de maatregelen die praktisch haalbaar zijn.’

Onbenut potentieel

Het boegbeeld van Platform Duurzame Huisvesting blijft Claudia Reiner, en zij is degene die vooral naar buiten treedt. Reiner ziet het belang van het Platform als aanspreekpunt voor de verduurzaming van de utiliteitsbouw alleen maar toenemen. Samenwerking tussen publieke en private partijen was altijd de kracht van het Platform en zal alleen maar belangrijker worden, volgens Reiner. ‘Ik zie ernaar uit om te gaan samenwerken met dit nieuwe bestuur en het Platform een nieuwe fase in te loodsen. De belangrijkste uitdaging is nu om focus te kiezen. Er speelt ongelooflijk veel. Veranderende wet- en regelgeving, de klimaatdoelen, maar ook thema’s als circulariteit, digitalisering, klimaatadaptiviteit en zelfs natuurinclusiviteit. Dat gaan we in samenspraak met het bestuur oppakken zodat aan het einde van het jaar een nieuw strategisch plan op tafel ligt.’

Reiner wijst daarbij nadrukkelijk op het grote onbenutte potentieel dat nog braak ligt. ‘In de utiliteitsbouw zijn nog zoveel kosteneffectieve en positieve business cases te maken die kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en die kunnen passen in het EU-actieplan Renovation Wave.’