UPDATES

Nationale Milieudatabase gaat voor verdrievoudiging aantal productkaarten

Door Redactie - 24 mei 2022

Tags:

‘Minstens 10.000 productkaarten, dat is het streefgetal waar we voor gaan’, meldt Jan Willem Groot, directeur van Stichting Nationale Milieudatabase (NMD). ‘De NMD bevat nu zo’n 3.000 productkaarten en dat moet minstens verdrievoudigd worden. Een goed gevulde database is niet alleen van belang voor een goede werking van het stelsel van milieuprestatie, maar het helpt ook om onze klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en om Nederland in 2050 circulair te maken.’

Dit bericht verscheen eerder op: Circulaire Bouweconomie.

Om dit streven handen en voeten te geven, begint Stichting NMD dit jaar het ‘Witte Vlekkenproject’. Hoofddoel van het project is het vergroten van het aantal productkaarten in de Nationale Milieudatabase. Het gaat om categorie 1 en 2 kaarten van productgroepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn en die van belang zijn om een MPG- of MKI-berekening te kunnen maken die zoveel mogelijk recht doet aan het uiteindelijke bouwwerk.

John Drissen, accountmanager van de NMD en leider van het Witte Vlekkenproject: ‘Als het ontwerp van een bouwwerk niet kan worden afgedekt met categorie 1 of 2 kaarten, dan moet je terugvallen op categorie 3 kaarten. Aangezien de categorie 3 kaarten een toeslag van 30 procent hebben, is de MPG-/MKI-berekening met categorie 3 kaarten altijd hoger dan de werkelijke milieu-impact.’

Drissen heeft onderzocht waar de witte vlekken zitten. ‘Uit onze inventarisatie van productgroepen blijkt dat de witte vlekken vooral zitten in de productgroepen ‘installaties’, ‘biobased materialen’ en ‘aluminium’. Daar willen we onze aandacht oprichten. Vanuit strategisch oogpunt willen we ons ook richten op producten die vrijkomen voor hergebruik en recycling en op producten die door start-ups in de markt worden gezet.’

Het uiteindelijke doel van het Witte Vlekkenproject is het ontwikkelen van 190 nieuwe categorie 1 of 2 productkaarten die invulling geven aan de witte vlekken. Het aantal van 190 kaarten is als volgt verdeeld over de witte vlekken:

Productkaarten
Aantal
Biobasedmaterialen en -producten 40
Installaties 100
Sloopmaterialen en -producten 20
Aluminium-materialen en -producten 20
(Innovatieve) materialen en producten van start-ups/mkb’ers 10
Totaal tegemoetkoming productkaarten 190

Met steun van het ministerie van BZK heeft Stichting NMD een subsidieregeling voor het project opgezet. Voor de ontwikkeling van een LCA van een bouwproduct dat in het Witte Vlekkenproject past, is 2.500 euro beschikbaar.

John Drissen: ‘Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van de subsidieregeling. De verwachting is dat we eind februari de aanmelding voor de subsidieregeling voor installatieproducten kunnen openstellen. In het tweede kwartaal willen we de regeling openstellen voor de fabrikanten van biobased materialen. De overige witte vlekken zullen later in het jaar volgen. De openstelling van de aanmelding zullen we via de NMD-website kenbaar maken.’

Lees ook:

Bron: Circulaire Bouweconomie