UPDATES

Bedrijven met >20 gebouwen kunnen Portefeuilleaanpak gebruiken

Door Redactie - 13 januari 2023

Tags:

Vanaf januari 2023 kunnen bedrijven en instellingen met meer dan 20 gebouwen verspreid over Nederland meedoen met de Portefeuilleaanpak. Grote organisaties hoeven dan jaarlijks maar één rapport te schrijven over alle energiebesparende maatregelen die ze nemen. Zij leveren nu nog bij verschillende inspecteurs rapporten in over hun maatregelen per gebouw. Ook moeten zij nu al hun gebouwen tegelijk verduurzamen. De portefeuilleaanpak maakt verduurzamen van gebouwen laagdrempeliger en efficiënter voor hen én de ‘bevoegde gezagen’ (controlerende omgevingsdiensten, gemeentes en provincies).

Zo werkt de Portefeuilleaanpak

Een bedrijf of organisatie met >20 gebouwen kan een portefeuilleroutekaart indienen. Daarin staan alle energiebesparende maatregelen die ze gaan treffen voor al hun gebouwen in Nederland de komende 4 jaar. Deelnemen is dus niet vrijblijvend.  OmgevingsdienstNL bepaalt of het plan aan alle voorwaarden voldoet. Een voorbeeld van een voorwaarde is dat het aardgasgebruik van de hele vastgoedportefeuille elk jaar gemiddeld met 5,5% omlaag moet gaan.

Eén contactpersoon, één inspecteur

Als een organisatie meedoet aan de portefeuilleaanpak, wordt er één coördinerend inspecteur aangewezen als contactpersoon voor de controlerende instanties.  De organisatie wijst ook één contactpersoon aan voor de hele vastgoedportefeuille. Die schrijft jaarlijks maar één voortgangsrapport voor de coördinerend inspecteur. De voortgang van energiebesparende maatregelen wordt beoordeeld voor alle locaties bij elkaar.

Meedoen aan de portefeuilleaanpak

Om mee te doen moeten organisaties uiterlijk op 15 februari 2023 een intentieverklaring inleveren bij OmgevingsdienstNL. De routekaart met maatregelen moet dan uiterlijk op 30 april 2023 ingediend worden. Ook moeten deelnemers jaarlijks een rapport schrijven voor de coördinerend inspecteur om de voortgang te laten zien. Om de precieze spelregels te lezen en formats of het programma van eisen in te zien bezoek je rvo.nl/onderwerpen/portefeuilleaanpak.