UPDATES

Sneller digitaliseren in Bouw en Techniek met digiAkkoord

Door Redactie - 29 maart 2023

Tags:

Een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende het nieuwe digiAkkoord tot 2030. Daarmee zetten zij zich de komende jaren actief in voor de versnelling van de digitalisering en ketenoptimalisatie. Eén van de projecten is het gebouwrenovatiepaspoort, waaraan ook PDH meewerkt.

De ondertekening van het digiAkkoord tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk.
Foto: De ondertekening van het digiAkkoord tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk.

Versnellen gebeurt met zogenoemde digiDeals. Dat zijn projecten die zich richten op het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data en op vertrouwen en samenwerking in de hele keten.

Gebouwrenovatiepaspoort

PDH werkt mee in één van de projecten die onder het digiAkkoord vallen: proof-of-concept Gebouwrenovatiepaspoort. Het Gebouwrenovatiepaspoort is één digitaal document dat de stapsgewijze renovatie-roadmap van een specifiek gebouw op lange termijn beschrijft.
Het paspoort ondersteunt daarmee gebouweigenaren met persoonlijk advies over hun renovatieaanpak en verduidelijkt de uitvoeringsfases voor alle betrokken partijen. We zullen samen met verschillende partijen komen tot een eerste proof-of-concept van het Gebouwrenovatiepaspoort op basis van het raamwerk dat Europa ons meegeeft.

Brede steun

De brede steun voor het digiAkkoord hangt volgens Joseph Kuling, voorzitter van de Bouw Digitaliseringsraad (BDR), samen met een groot besef van urgentie: ‘Van ontwerpers en bouwers tot en met beheerders van gebouwen; allemaal staan we voor forse maatschappelijke en individuele opgaven. Energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra-vervanging. Dat alles met zo min mogelijk uitstoot én circulair. Dit moet ieder in z’n eigen organisatie en keten bolwerken, met schaarser wordend personeel, minder tijd en hogere kosten. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking zijn dan keiharde randvoorwaarden om dingen samen toch voor elkaar te krijgen. We zijn blij dat steeds meer partners daarop inzetten.’

Roger Tan, lid van de BDR en voorzitter van het bestuur van stichting digiGO, is blij met de vele ondertekenaars: ‘Het platform van stichting digiGO is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtige aanjager en regievoerder van digitalisering, van en voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in onze sector. Dit digiAkkoord leidt tot nieuwe projecten en programma’s om samenwerking in de keten – meetbaar – verder te digitaliseren, als uitbreiding van de huidige lopende uitvoeringsagenda. We kijken er naar uit om met alle ondertekenende partijen deze grote sprong voorwaarts te maken en de ambities voor 2030, zoals gesteld in het digiAkkoord, te realiseren!’

Roeland Allewijn van Rijkswaterstaat vult aan vanuit de opdrachtgeverskant: ‘Als RWS is het op orde krijgen en houden van onze data- en informatievoorzieningen voor ons assetmanagement essentieel. Dat is een flinke opgave, want een groot gedeelte van onze informatie wordt door de toeleveringsketen geproduceerd en geactualiseerd en continu digitaal met ons uitgewisseld. Digitalisering in de gebouwde omgeving vraagt om een goede samenwerking in de keten, duidelijke afspraken, eenduidige standaarden, en digitaal vaardige medewerkers. Dit nieuwe digiAkkoord geeft daar invulling aan.’

Een actueel overzicht van de ondertekenaars vind je hier.