UPDATES

Energieflexibiliteit: energiebehoeften dynamisch aanpassen

Door Redactie - 7 maart 2024

Tags:

De huidige energie-infrastructuur staat onder druk door netcongestie. Dit wordt versterkt door gebruik van hernieuwbare energiebronnen en door de opkomst van elektrificatie, zoals warmtepompen en elektrisch vervoer. Energieflexibiliteit biedt een oplossing voor deze problemen. Door gebouwen in staat te stellen hun energiebehoeften dynamisch aan te passen, kunnen ze een cruciale rol spelen in het verlichten van netcongestie en het optimaliseren van duurzame energieopwekking.

Naar de website van Energieflexibiliteit… 

Wat houdt energieflexibiliteit in?

Energieflexibiliteit verwijst naar de capaciteit van gebouwen om hun energiebehoefte en -productie te laten variëren in reactie op de vraag naar elektriciteit, de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen en andere externe prikkels. Dit concept omvat het dynamisch aanpassen van energieverbruik op basis van factoren zoals prijs, gebruikersgedrag, gebouweigenschappen en operationele kenmerken van gebouwinstallaties. Hierbij kunnen technologieën zoals warmtepompen, thermische opslag en het gebruik van meerdere energiedragers een belangrijke rol spelen. Bovendien kunnen aanvullende voorzieningen, zoals zon-opwek en batterijopslag, de flexibiliteit van gebouwen verder versterken.

Voordelen van energieflexibiliteit

  1. Optimaler gebruik van duurzame energiebronnen: Door flexibel in te spelen op schommelingen in energieaanbod kunnen gebouwen meer duurzame energie benutten, wat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vermindert en de CO2-uitstoot verlaagt.
  2. Verlagen van energiekosten: Door slimme aanpassingen te maken in energieverbruik op basis van prijsprikkels of beschikbaarheid van duurzame energie, kunnen gebouweigenaren kosten besparen op hun energierekening.
  3. Verbeterde stabiliteit van het energienetwerk: Door flexibiliteit te bieden en te reageren op vraag- en aanbodfluctuaties, kunnen gebouwen bijdragen aan het balanceren van het energienetwerk, wat de betrouwbaarheid en stabiliteit van de energievoorziening verbetert.
  4. Verhoogd comfort en gebruiksgemak: Dankzij slimme regelingen en technologieën kunnen gebouwen hun energie-efficiëntie verhogen zonder afbreuk te doen aan het comfort voor de gebruikers.

Contact

Heb je vragen over (het gebruik van) energieflexibiliteit? Neem contact op met Michiel van Bruggen, TVVL Expertgroep Klimaattechiek, info@tvvl.nl.