Contact

Vragen en opmerkingen over het Platform Duurzame Huisvesting kunt u richten aan:

Platform Duurzame Huisvesting
Ike Stolk
communicatie@platformduurzamehuisvesting.nl

Thomas Wellink
secretaris@platformduurzamehuisvesting.nl

Claudia Reiner
voorzitter@platformduurzamehuisvesting.nl


Adres:

Platform Duurzame Huisvesting, t.a.v. Thomas Wellink
Postbus 8242
3503 RE Utrecht

(088) 602 70 00 (receptie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)


Bezoekadres
Secretariaat Platform Duurzame Huisvesting
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht

———————————————————————————

Vragen over de website of de nieuwsbrief kunt richten aan:

Energiemedia
Anton van Elburg

redactie@platformduurzamehuisvesting.nl
085 4010449