Project

Datastelsel Verduurzaming Utiliteit

Door: Redactie – 14 oktober 2021


Tags:

Datastelsel Verduurzaming Utiliteit

Makkelijker, sneller en beter inzicht in het werkelijk energieverbruik in de utiliteit, door een datastelsel. Dat is het doel van dit project, dat een initiatief is van Platform Duurzame Huisvesting en direct voortkomt uit het nationale Klimaatakkoord.

Kosteneffectieve verduurzaming kan alleen data-gedreven

Om de gestelde CO2-reductie doelen in het Klimaatakkoord te behalen, moeten gebouwen substantieel energie-efficiënter gemaakt worden. Om deze verduurzaming in de praktijk zo kosteneffectief mogelijk uit te voeren, is snelle beschikbaarheid van volledige energie- en gebouwdata (uiteraard met toestemming van de aangeslotene) een randvoorwaarde. Dit datastelsel wil daarin voorzien.

Voorwaarde om sectorale benchmarks te ontwikkelen

Het datastelsel Verduurzaming Utiliteit maakt structurele benchmarking van het werkelijk energieverbruik per m2 mogelijk voor verschillende gebouw-categorieën. Dit is een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk, in lijn met het Klimaatakkoord, sectorale benchmarks te kunnen ontwikkelen. Deze benchmarks zullen een belangrijke onderbouwing geven aan de wettelijke eindnormen voor de energieprestatie van gebouwen in 2050, en tussendoelen in 2030.

  “Makkelijker, sneller en beter inzicht in het werkelijk energieverbruik in de utiliteit, door een datastelsel. Dat is het doel” 
Waarom werken we aan de realisatie van een datastelsel?

Het datastelsel Verduurzaming Utiliteit wordt ontwikkeld om de beschikbare energie- en gebouwdata beter te ontsluiten en makkelijker op een veilige manier te delen. Commerciële en maatschappelijke gebouweigenaren kunnen daarmee eenvoudig vaststellen hoe het werkelijke verbruik van hun gebouw zich verhoudt tot vergelijkbare gebouwen. Met behulp van het datastelsel wordt er meer inzicht in het werkelijk energieverbruik van bedrijven en instellingen gegenereerd, en wordt data-gedreven verduurzaming van utiliteitsgebouwen makkelijker gemaakt en bevorderd. Het draagt bovendien bij aan minimale regeldruk en advieskosten voor bedrijven en instellingen, en het leidt tot een kostenefficiënter toezicht en handhaving voor bevoegd gezag met betrekking tot de Eindnormering 2050.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Marco Witschge: m.witschge@fitourfuture.com.

Facts & Figures

Wat: Realisatie datastelsel

Doel: Meer, makkelijker en sneller inzicht in het werkelijke energieverbruik van een utiliteitsgebouw

Startdatum: Begin 2019

Beoogde realisatiedatum: Begin 2022

Betrokken partners: Techniek Nederland, FMN, TVVL en NVD