Over het Platform Duurzame Huisvesting

Het Platform Duurzame Huisvesting heeft tot doel om de samenwerking binnen de huisvestingssector te stimuleren om zodoende de huisvestingsketen te verduurzamen. Op 10 februari 2011 ondertekenden elf leden van het Platform Duurzame Huisvesting een intentieverklaring. De leden verbonden zich hiermee aan de strategische doelstellingen van het platform, dat tot doel heeft om de samenwerking binnen de sector te stimuleren om zodoende de huisvestingsketen te verduurzamen. Op 20 januari 2015 is door tien platformleden opnieuw getekend om ook in 2015 door samenwerking duurzaamheid in de utiliteitsketen te versterken.

Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities. Alle leden benadrukken dat samenwerking in de keten cruciaal is. Alleen dan kan de sector een echte slag slaan in de verduurzaming van de huisvestingsketen. Platformleden staan daarnaast voor het integreren van duurzaamheid in hun eigen organisatie. Ook activeren zij hun achterban door oplossingen aan te dragen en producten te ontwikkelen die ondersteunen en verduidelijking geven bij de verduurzaming van de huisvestingsketen. Zo speelt het Platform bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de uitwerking van het Energieakkoord.

De samenwerking waar het Platform voor staat, komt concreet tot uiting in de verschillende  tools en instrumenten die de platformleden samen ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn de Greenlease Menukaart, de Menukaart prestatiecontracten en het Greenlease dashboard die in voorgaande jaren door het platform zijn ontwikkeld. De kennis, ervaringen en producten die uit de samenwerking binnen het Platform Duurzame Huisvesting voortvloeien, worden middels marketing, communicatie en publiciteit zo breed mogelijk verspreid.

  • R. Mozer

    Ik ben eerder deze week bij het ICDuBo (InnovatieCentrum Duurzaam Bouwen) in Rotterdam langsgeweest. Zijn jullie hier bekend mee? Het is een kennis- en congrescentrum voor duurzame en innovatieve oplossingen voor de bouw- en vastgoedsector in Nederland. Voor mij als student erg interessant, misschien iets voor jullie?

  • K L Vd Zwan

    34 jaar onderzoek naar de oorzaken van het sick building syndrome in de woningmarkt begint eindelijk zijn vruchten af te werpen