Platform Duurzame Huisvesting

Kennis en tools voor duurzaamheid in de utiliteitsbouw

Lees verder >

Menukaart prestatiecontracten

Raamwerk voor prestatiecontract gebouwgebonden installaties.

Lees verder >

Nieuws

Ben jij een pionier <30 in duurzame energie?

Tot 15 juni verzamelt Duurzame Dinsdag inspirerende en innovatieve ideeën uit de samenleving op duurzamedinsdag.nl. Duurzame Dinsdag biedt deze ideeën een podium. Ideeën op het gebied van energie, mobiliteit of techniek bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van voedsel, sociale innovatie en natuur. Duurzame Dinsdag is er voor álle duurzame ideeën.

ontdek in 3 stappen welke tool voor u ideaal is

1
ik ben...

2
nieuwsgierig naar...

3
in de vorm van...


17 tools gevonden
Green lease dashboard
Green lease dashboard

Het Greenlease Dashboard is een handreiking om de discussie over verduurzamingsmaatregelen tussen verhuurders en huurders van bestaande kantoorgebouwen in Nederland te stimuleren en te ondersteunen.

naar de tool
Menukaart Prestatiecontracten
Menukaart Prestatiecontracten (+ Engels)

Een raamwerk bij het opstellen van een prestatiecontract voor het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen. De uitkomst kan als basis dienen voor een prestatiecontract.

naar de tool
Kieswijzer duurzaamheidsinstrumenten
Kieswijzer duurzaamheidsinstrumenten

De Kieswijzer Duurzaamheidsinstrumenten helpt mede bepalen welk instrument het meest geschikt is om tot een duurzaamheidwaardering van vastgoed te komen.

naar de tool
Greenlease Menukaart
Greenlease Menukaart (+ Engels)

De Greenlease Menukaart is een online tool voor eigenaren en huurders van vastgoed om hen te helpen hun duurzaamheidambities vast te leggen in concrete huurbepalingen.

naar de tool
Energiekaart
Energiekaart

De Energiekaart winkels geeft in één oogopslag inzicht in energiegebruik van winkels. Ook biedt het tips om energiegebruik te verminderen.

naar de tool
Infographics
Infographics

Infographics bieden inzicht in complexe informatie over duurzaamheidsvraagstukken zoals het energielabel utiliteit, bodemenergiesystemen, GPR gebouw, prestatiecontracten, certificering, circulair bouwen en meer.

naar de tool
Investeren in energie-efficiëntie
Investeren in energie-efficiëntie

Deze publicatie biedt inzicht in uitgangspunten en achtergronden bij financiële berekeningen van de terugverdientijd van installaties. Nuttig bij het bepalen van het rendement van energie-efficiëntiemaatregelen of het vergelijken van verschillende ontwerpopties.

naar de tool
Database Energiezuinig Gebouwd
Database Energiezuinig Gebouwd

De database Energiezuinig Gebouwd biedt een overzicht van de beste voorbeelden van innovatieve energiezuinige projecten in de gebouwde omgeving.

naar de tool
Infographic Energielabel
Infographic Energielabel

Wat moet je allemaal weten over het energielabel? Sinds afgelopen januari zijn er verschillende feiten rondom het energielabel utiliteit veranderd. Deze infographic laat de laatste stand van zaken zien.

naar de tool
Infographic bodemenergie
Infographic bodemenergie

Bodemenergie is het gebruik van warmte of koude in de ondiepe ondergrond. De infographic kan opdrachtgevers helpen bij het inkopen van het Bodemenergiesysteem en de bijbehorende exploitatiefase.

naar de tool
Infographic GPR Gebouw
Infographic GPR Gebouw

GPR Gebouw meet de duurzaamheid van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. Tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.

naar de tool
Infographic prestatiecontracten
Infographic prestatiecontracten

Deze infographic helpt opdrachtgevers door het overzichtelijk weergeven van de 10 belangrijkste tips bij prestatiecontracten.

naar de tool
Infographic BREEAM NL
Infographic BREEAM NL

BREEAM-NL is een instrument om integraal de duurzaamheid van gebouwen te meten en te beoordelen. Deze infographic geeft een overzicht van de zes belangrijkste feiten over BREEAM-NL.

naar de tool
Infographic RETScreen
Infographic RETScreen

De softwaretool REtscreen wordt wereldwijd toegepast bij besluitvorming over duurzame energie en energiebesparingsprojecten in gebouwen. De belangrijkste wetenswaardigheden in één oogopslag.

naar de tool
Infographic LEED
Infographic LEED

LEED is het internationale alternatief voor het BREEAM certificaat voor ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van gebouwen. De infographic laat de 9 belangrijkste feiten over LEED zien.

naar de tool
Infographic Circulair bouwen
Infographic Circulair bouwen

Circulair bouwen is het minimaal gebruiken en het maximaal hergebruiken van grondstoffen en producten bij het ontwerp en de exploitatie van gebouwen.

naar de tool
Infographic Energiebesparing
Infographic Energiebesparing in kantoren

De erkende maatregelenlijst voor kantoren in beeld. De lijst maakt het makkelijk om energie te besparen en zo aan de wet te voldoen.

naar de tool
Artikelen & Blogs
Artikelen & Blogs

Op de site van het Platform Duurzame Huisvesting vind u elke dag nieuwe artikelen en tools

naar de site
deze toolbox op uw site? neem dan contact met ons op.

Events

Partners

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Website: www.rijksvastgoedbedrijf.nl Contactpersoon: Miranda Groot Zwaaftink

Lees verder >

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. En voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst. En voert in opdracht van het Ministerie van VROM het programma ‘Energie & Gebouwde Omgeving’ uit.

Lees verder >

Vastgoed Belang is een belangenbehartiger van particuliere beleggers in vastgoed, die goed zijn voor 60% van de jaarlijkse investeringen in vastgoed (JLL 2008).

Die belangenbehartiging richt zich op verbetering van het rendement, dat met name door het overheidsbeleid in de exploitatie van (zelfstandige) woningen zorgen geeft.

Lees verder >

TNO maakt wetenschappelijke kennis toepasbaar om het innovatief vermogen van bedrijfsleven en overheid te versterken. TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van zijn expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Lees verder >

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud is verdeeld in verschillende secties. De Sectie Onroerend Goed (NVDO-SOG) wil het onderhoudsmanagement professionaliseren bij onroerend goed (utiliteit en woningbouw). De leden bestaan uit: eigenaren-gebruiker, eigenaren-verhuurder, gebouwbeheerders, dienstverleners (in- en extern) en specialisten (bureaus).

Lees verder >

‘Het allerliefste creëer je de ideale werkomgeving. Helaas loop je soms tegen grenzen aan. Een hele wezenlijke beperking van ons gebouw is dat 40% van onze werkplekken indirect of zelfs geen daglicht heeft. Hier kunnen we op dit moment niets aan veranderen. Het goede nieuws is dat we voornemens zijn om over vier jaar grootschalig te renoveren.’

Lees verder >

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van duurzaamheid.

Lees verder >

Op donderdag 24 september organiseert DGBC (Dutch Green Building Council) tijdens de DGBW (Dutch Green Building Week) een seminar met het thema ‘De Groene Uitdaging’. ‘De Groene Uitdaging’ is tevens het thema van de gehele DGBW, die plaatsvindt van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september 2015. DGBC en de DGBW Partners nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit seminar in Taets Art and Events Park te Zaandam (Hembrugterrein).

Lees verder >

Facility Management Nederland is dé beroepsvereniging voor het facilitaire domein dat als platform bindt en verbindt. We zijn een actieve vereniging, een netwerk van professionals, die kennis en ervaring haalt uit de markt en dit onder de leden verspreidt op tal van manieren. Ruim 2.300 leden zijn aangesloten bij het FMN netwerk. Website: www.fmn.nl

Lees verder >

ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, voorziet in de technische kennisbehoefte van die sector. ISSO versterkt de installatietechniek in de bouwkolom, bevordert de eenduidigheid en maakt via normatieve richtlijnen de kwaliteit van installaties inzichtelijk. Website: www.isso.nl Contactpersoon: Rob van Bergen

Lees verder >

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn we een factor van betekenis. Zo zijn we continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.

Lees verder >

Branchevereniging Vastgoedmanagement Nederland vertegenwoordigt zo’n honderd ondernemingen die professioneel werkzaam zijn in het vastgoed- en VvE- management.

Lees verder >

De NVTG is dé vereniging voor facility professionals in de zorgsector. Als specifieke beroepsvereniging legt de NVTG sterke accenten op de realisering, het beheer en onderhoud van vastgoed en de technologische infrastructuur.

Lees verder >

De vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen.

Lees verder >

TVVL is de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen en bestaat sinds 1959. TVVL, een personenvereniging met circa 1200 leden en 500 begunstigers, is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek. TVVL bundelt kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden verspreidt deze, ook internationaal, en stelt deze ter discussie.

Lees verder >
 
 

Copyright Platform Duurzame Huisvesting

Social Media

Adres / Route