UPDATES

Nieuwe secretaris, compleet bestuur

Door Redactie - 13 maart 2024

Tags:

Met de komst van Martine de Vaan als nieuwe secretaris is het bestuur weer compleet. Een mooi moment om (opnieuw) kennis te maken! Want wat is hun motivatie geweest om zich aan te melden bij PDH, hoe in te spelen op alle ontwikkeling en kansen, en wat gaat de koers zijn die Platform Duurzame Huisvesting (PDH) gaat varen?

Het bestuur van Platform Duurzame Huisvesting bestaat uit: Thomas Dekker (voorzitter), Martine de Vaan (secretaris) en Ronald van der Meij (penningmeester). Laatstgenoemde is i.v.m. persoonlijke omstandigheden niet geïnterviewd.

Terugkijkend

Thomas Dekker

Thomas Dekker – voorzitter

Wat trok jullie over de streep om bij Platform Duurzame Huisvesting aan te sluiten?
Thomas:“Ik ben al mijn hele werkende leven bezig met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Zowel in mijn werk als in activiteiten naast mijn werk. Ik was voorzitter van Klimaat en EnergieKoepel voor young professionals. Vanuit die rol ben ik ook nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het klimaatakkoord in 2018. Daar had ik al veel partners van PDH leren kennen en was het een logische stap om de stichting op te zetten voor Platform Duurzame Huisvesting.”

Martine:“Het telefoontje van Claudia. Maar serieus… het feit dat zoveel relevante spelers, van de facilitair manager tot hovenier, van bouwer tot belegger aangesloten zijn. Dus alle schakels die nodig zijn om huisvesting te verduurzamen. Dat het platform zich inzet voor het verspreiden van kennis, versnellen van de transitie en opschaling. En dat er aandacht is voor gezondheid van de bewoners van het vastgoed, vind ik ook belangrijk. We kunnen daar nog veel meer mee doen, in combinatie met het verduurzamen van mobiliteit.”

PDH bestaat inmiddels meer dan 10 jaar en heeft zichtbare en minder zichtbare impact gehad. Welke invloed van PDH heb je ontdekt en zou je een podium willen geven?
Martine:“Het feit dat PDH erin is geslaagd om al deze uiteenlopende partijen te verbinden aan een gezamenlijke missie om de duurzame transities te versnellen vind ik al een prestatie! Dat geeft richting, het maakt het werken aan duurzaamheid normaal en logisch. En dat werkt door bij de afzonderlijke partijen.”

Thomas:“De kracht om een gezamenlijk doel te vinden waar de gehele utiliteitsbouwsector profijt van heeft, maar lastig door één partij uitgevoerd kan worden. Hierin kan PDH dat gezamenlijke belang samenbrengen. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit, “DVU”. Die kracht mogen we nog veel meer uitnutten.“

Nu

Verduurzaming versnellen, dat is een doel van PDH. Thomas, wat is jouw kijk op de huidige kansen gezien de politieke ontwikkelingen? Welke obstakels brengt dit teweeg en hoe denken je dit aan te kunnen pakken als bestuur/je dagelijkse baan?
Thomas:“Een groot deel van de klimaatdoelstellingen is al vastgelegd in wetgeving, dus daar maak ik mij niet zozeer zorgen om. De snelheid en effectiviteit waarmee dit gebeurt daarentegen is wel iets waar het toekomstige kabinet veel invloed op heeft. Mijn grootste zorg daarbij is dat er extra stimulerende maatregelen nodig zijn om de energietransitie echt te kunnen versnellen. Dat vraagt om een betrouwbare overheid met consequent beleid. Maar, dit bevestigt ook juist de noodzaak van het bestaan van PDH die de overheid kan ondersteunen bij het ontwikkelen van praktische tools gericht op ondernemers en vastgoed eigenaren. Een transitie is al lastig genoeg, handvaten om goed door de transitie te komen zijn overal welkom. En die rol kan Platform Duurzame Huisvesting goed vervullen.”

Martine de Vaan

Martine de Vaan – secretaris

Martine, jij bent ook actief bezig met de omgeving van een gebouw: city deal lopen. Platform Duurzame huisvesting is veel gericht op het bestaande gebouw als onderwerp. Welke invloed heeft de omliggende omgeving op verduurzaming en welke kansen liggen er?
Martine:“Een gebiedsaanpak is steeds meer een noodzaak. Waar de samenwerking met de buren voorheen vooral werd gezien als een kans voor extra’s, is het nu zo dat het bijna voorwaardelijk wordt om een pand te laten functioneren. Verder hadden we al lang voor corona een andere pandemie: we zitten te veel binnen en bewegen te weinig. De omgeving heeft daar veel invloed op en daar moeten we echt werk van maken. Dat kan laagdrempelig beginnen, met een loopvriendelijke routebeschrijving bijvoorbeeld, of door mee te doen met Outdoor Office Day.”

Vooruitkijkend

Gedurende jullie tijd als bestuur van PDH, wat zijn persoonlijke en gedeelde ambities die jullie sowieso willen realiseren?
Thomas:“De focus ligt de komende periode op de toekomst van PDH en dat kan het beste door waarde toe te voegen richting de overheid en bedrijfsleven. Door vraagstukken die leven in de sector maar niet snel door individuele partijen of partners worden opgepakt, juist op te pakken en hiervoor richtlijnen, tools en kennis te ontwikkelen. Hiervan is Datastelsel Verduurzaming Utiliteit een mooi voorbeeld. We willen meer soortelijke initiatieven opzetten. Hiervoor hebben we de denktank en versnellingstafels opgericht om dit te faciliteren.”

Martine:“Het is mijn ambitie dat we de betrokkenheid van de hele keten weten te verzilveren in concrete projecten. Meer specifiek dat we de bewustwording over het gebouw in relatie tot de leefomgeving vergroten, en dat we een project doen waar mobiliteit bijdraagt aan gezondheid.”

Vanuit meer een holistisch oogpunt: welke koers gaat PDH de komende jaren varen? Welke focuspunten zijn er?
Thomas:“Het uitbreiden van de kracht van PDH, zijnde: in het gat springen tussen het landelijke beleid van de overheid en de praktische vraagstukken van vastgoed eigenaren. Hierin wil ik dat het platform meer waarde gaat toevoegen en zich daarmee ook beter op de kaart zet. Door het ontwikkelen van initiatieven met een algemeen belang voor de gehele sector.”
Welk gebouw of welk project is voor jullie een inspirerend voorbeeld voor verduurzaming?

Ronald van der Meij

Ronald van der Meij – penningmeester

Thomas:“Ik vind de gehele aanpak rondom bedrijven heel inspirerend. Hierin komen alle vraagstukken langs waar gebouwen mee te maken hebben in bredere zin van verduurzaming. Dat gaat over individueel energie besparen, collectief energie opwekken, elektrificatie van mobiliteit, samen werken om netcongestie te voorkomen, klimaatadaptatie rondom hitte en wateroverlast en natuurlijk leefbaarheid. De aanpak voor bedrijventerreinen heeft alle ingrediënten die nodig zijn voor veel meer vastgoed eigenaren om effectief te kunnen verduurzamen. En dat kan het beste in samenwerking met meerdere vastgoed eigenaren.”

Martine:“Het leerproject Kantoor Vol Afval, een initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf. Gericht op de vraag “Hoe ver kan je komen met het hergebruik van bouwmaterialen?”. Die worden namelijk vaak te snel als afval gezien. Het is een lastig onderdeel van het circulaire bouwen en dat willen we hier testen. Waar ligt de grens? En kunnen we wellicht die grens ook verleggen? Inmiddels zijn er installaties, binnenwanden, plafonds uit een donorgebouw in Amsterdam gevonden, is er hout ingezet dat al op het terrein aanwezig was en heeft staal uit een ander RVB project een nieuw leven gekregen. Het betekent totaal anders ontwerpen, namelijk vanuit de beschikbaarheid van materiaal en dat creëert bewustwording over de waarde van materiaal.”