Visie en doelstellingen

De visie
• Verbetering van samenwerking in de huisvestingsketen zorgt voor aantoonbare resultaten bij het verduurzamen van de huisvesting.

De strategische doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid
• Het Platform Duurzame Huisvesting wil de katalysator zijn bij de verduurzaming van de bestaande utiliteitsbouw door samenwerking te stimuleren in de huisvestingsketen.
• Het Platform Duurzame Huisvesting wil binnen 4 jaar aantoonbare en significante resultaten bereiken.
• De platformleden hebben ervoor gekozen om duurzaamheid te integreren in hun eigen organisatiedoelstelling.
• De platformleden bieden oplossingen aan om de huisvestingsketen te verduurzamen.
• De platformleden informeren, activeren en stimuleren hun achterban om duurzaamheid te integreren in de besluitvormingsprocessen ten aanzien van huisvesting.
• Het platform is een vraagbaak voor leden om het duurzaamheidsbegrip transparanter te maken in relatie tot de keten.
• De platformleden proberen de markt en de overheid te beïnvloeden ten aanzien van duurzame huisvesting.

De operationele doelstelling met betrekking tot duurzaamheid
• Deskundigheids- en kwaliteitsbevordering.
• Gemeenschappelijke standpunten innemen.
• Integreren van kennis in eigen programma’s.
• Platform voor informatie-uitwisseling tussen marktpartijen onderling en met de overheid.
• Uitvoeren van gezamenlijke activiteiten.