Oproep: Bedrijfsmiddelen voorstellen voor de Energie- en Milieulijst 2018


Wilt u uw bedrijfsmiddel op de Energielijst of Milieulijst 2018 voor fiscaal voordeel laten zetten? U kunt zelf een voorstel indienen om de lijsten aan te vullen of te wijzigen. Voorstellen kunt u tot uiterlijk 1 september 2017 indienen.

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden bedrijven belastingvoordeel bij investeringen in milieuvriendelijke technieken.

Jaarlijkse update Energielijst en Milieulijst

Alle energiezuinige investeringen waarvoor u de Energie-investeringsaftrek kunt aanvragen, staan op de Energielijst. Op de Milieulijst staan de milieuvriendelijke technieken die in aanmerking komen voor de MIA en Vamil. RVO.nl past deze lijsten jaarlijks aan. Dit doen wij op basis van marktinnovaties en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken.

Dien uw voorstel in tot 1 september

Het stappenplan van MIA/Vamil beschrijft precies hoe u een voorstel voor de Milieulijst 2018 indient. Download het juiste voorstelformulier, vul het in en mail het uiterlijk 1 september 2017 terug.

Bron: RVO.nl