CO₂-uitstoot daalt in Utrecht


De CO₂-uitstoot in Utrecht was in 2015 zo’n 8 procent lager dan in 2010. Dit is tegen de landelijke trend in. Zowel bij bedrijven (elektriciteit en gas) als bij mobiliteit nam de uitstoot af. Utrecht blijft daarnaast koploper op het gebied van zonnepanelen. Dit blijkt uit het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie over 2016.

Utrecht stimuleert bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen en handhaaft actief op de milieunormen. In 2016 kregen 213 bedrijven een eerste energiecontrole. Bijna 800 bedrijven zijn de afgelopen jaren bezocht. Bij zo’n eerste controle voldoen bedrijven meestal niet aan de wet Milieubeheer. Bij de hercontrole blijkt dat zij stappen hebben gezet: meer dan 90 procent van de bedrijven heeft dan energiebesparende maatregelen genomen. Naar schatting realiseren bedrijven een gemiddelde energiebesparing van 10 procent. Bedrijven nemen bijna 60 procent van de CO₂-uitstoot in de stad voor hun rekening.

In de gepubliceerde Voortgangsrapportage is transparant weergegeven wat de aanpak van de gemeente Utrecht is. Hoe zij stimulering combineren met handhaving. Daarbij worden ook direct de resultaten gepubliceerd. Interessant voor andere partijen is de openheid over de ‘lessons learned’. Op pagina’s 29 tot en met 32 van de Voortgangsrapportage zijn de rapportages over bedrijven opgenomen.

Bij het Platform Duurzame Huisvesting vinden we het belangrijk dat partijen elkaar opzoeken en van elkaar leren. Het Platform Duurzame Huisvesting is de ketenregisseur die zich inzet voor een versnelde transitie naar duurzaam vastgoed. Alle leden benadrukken dat samenwerking in de keten cruciaal is. Alleen dan kan de sector een echte slag slaan in de verduurzaming van de huisvestingsketen.

De Voortgangsrapportage en het Duurzaamheidsverslag van de gemeente Utrecht zijn hier te vinden. De rapportage is hieronder ook te bekijken.

Bron: Gemeente Utrecht