Volg de ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord online


Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen werken samen aan het klimaatakkoord. Het doel: in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat is 48,7 megaton (48,7 miljard kilogram) minder broeikasgassen. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht.

Voortgang

In februari 2018 gaf de ministerraad het startschot voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en andere overheden (gemeentes, provincies, waterschappen) over het Klimaatakkoord. In de zomer van 2018 moeten alle betrokken partijen tot afspraken op hoofdlijnen komen. Deze afspraken moeten ze vervolgens in de tweede helft van het jaar uitwerken in concrete plannen. In 2019 begint de uitvoering van de plannen, het nationale Klimaatakkoord. In vijf sectortafels wordt aan het klimaatakkoord gewerkt.

  • Elektriciteit (onder aanvoering van Kees Vendrik)
  • Gebouwde omgeving (onder aanvoering van Diederik Samson)
  • Industrie (onder aanvoering van Manon Janssen)
  • Landbouw en landgebruik (onder aanvoering van Pieter van Geel)
  • Mobiliteit/transport (onder aanvoering van Annemieke Nijhof)

Alle ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord zijn te volgen via: www.klimaatakkoord.nl. Hier vindt u ook de specifieke informatie rondom de sectortafel Gebouwde Omgeving waarin het platform is vertegenwoordigd. Natuurlijk houden wij u ook via het Platform op de hoogte van de ontwikkelingen. Lees ook de notitie die het Platform Duurzame Huisvesting stuurde naar de sectortafel Gebouwde Omgeving.