Nieuw innovatieprogramma en veranderingen in subsidieregelingen TKI Urban Energy


In 2018 heeft de overheid in samenspraak met bedrijfsleven en andere stakeholders gewerkt aan de totstandkoming van het concept Klimaatakkoord. Onderdeel van het concept Klimaatakkoord is de Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA). Deze agenda beschrijft de kennis en innovatie die nodig is om de maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord mogelijk te maken. TKI Urban Energy heeft, samen met vele verschillende actoren, bijgedragen aan het opstellen van deze Integrale Kennis- en Innovatieagenda.

Dit artikel verscheen eerder op Topsector Energie.

De IKIA beschrijft 13 Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) die richting geven aan bepaalde ontwikkeldoelen en daarmee bijdragen aan het perspectief dat nodig is in de bouw-, installatie- en energiesector om te investeren in de ontwikkeling van innovatie. Vier MMIP’s beslaan thema’s die betrekking hebben op de gebouwde omgeving. Deze vier MMIP’s vormen het innovatieprogramma waar TKI Urban Energy zich de komende jaren op zal richten door meerjarige samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen te stimuleren. Wilt u weten welke thema’s, uitdagingen en kansen in de MMIP’s worden beschreven? Onder innovatieprogramma leest u meer over dit nieuwe programma.

De MMIP’s zullen geleidelijk de gebruikelijke programmalijnen gaan vervangen. Het jaar 2019 wordt een overgangsjaar waarbij RVO.nl voor de subsidieregelingen deels nog gebruik maakt van de huidige programmalijnen en deels van de nieuwe MMIP’s. Op het gebied van energierenovaties en duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving, komen in 2019 subsidiemiddelen ter beschikking via de oproep tot MMIP-voorstellen. Vanaf 2020 zullen er subsidiemiddelen beschikbaar komen op de andere MMIP’s. Verder zijn er in 2019 verschillende criteria, aandachtsgebieden en voorwaarden gewijzigd bij de Subsidieregeling Urban Energy en de Subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie  (DEI+). Op deze pagina vindt u een verdere beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van 2018.

Informatiebijeenkomsten

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen ook in 2019 op TKI Urban Energy rekenen voor financiering, praktische begeleiding en een platform voor samenwerking en kennisuitwisseling rond de ontwikkeling van energie-innovaties voor woningen, gebouwen en woonwijken. Topsector Energie informeert hun netwerk graag over de diverse regelingen middels informatiebijeenkomsten, die we samen met RVO.nl in het land organiseren. Meld u bijvoorbeeld aan voor:

Informatiebijeenkomst Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s

Op vrijdag 8 maart (13.30 – 16.30 uur) wordt informatie gegeven over de innovatieprogramma’s voor versnelling van energierenovaties en duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving. Locatie: Media Plaza Jaarbeurs, Utrecht. Aanmelden

Informatiebijeenkomst over de subsidieregeling Urban Energy

Op donderdag 14 maart (09.00 – 13.00 uur) wordt informatie gegeven over de subsidieregeling Urban Energy. Locatie: Planetarium Meeting Center, Amsterdam. Aanmelden

Regiobijeenkomsten DEI+ regeling voor innovaties aardgasvrij

Op 14, 20 en 21 maart a.s. wordt in drie regiobijeenkomsten informatie gegeven over de DEI+ subsidieregeling, thema innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, gericht op experimentele ontwikkeling (pilots) en/of experimenteel onderzoek dat binnen een jaar leidt tot concrete innovaties voor aardgasvrije oplossingen. Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan via:

14 maart, 13.30 – 17.30 uur    Planetarium Meeting Center, Amsterdam
20 maart, 13.30 – 17.30 uur    Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
21 maart, 13.30 – 17.30 uur    Seats2Meet Strijp-S, Eindhoven

Bron: Topsector Energie